25.01.2019. u 15:12

KLASA: 112-01/18-02/03

URBROJ: 558-01/1-19-64

Zagreb, 24. siječnja 2019.

 

Na temelju članka 50.b stavak 1. i 3. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda i 61/17) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

ODLUKU

O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA JAVNOG NATJEČAJA

 

I.

Djelomično se obustavlja postupak po raspisanom javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo, KLASA: 112-01/18-02/03, URBROJ: 558-01/1-18-1 od 07. prosinca 2018. godine, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111 od 12. prosinca 2018. godine, Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web- stranici Ministarstva uprave i web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo za radna mjesta:

 

1. SEKTOR ZA MJERITELJSTVO I PLEMENITE KOVINE

Služba za mjeriteljstvo

Odjel za mjeriteljstvo

Voditelj Odjela - 1 izvršiteljŽica na neodređeno vrijeme

 

4. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA MJERITELJSKU INSPEKCIJU

Područna jedinica Zagreb - samostalni izvršitelj

Mjeriteljski inspektor - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

II.

Postupak za radno mjesto Voditelj Odjela - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, Odjel za mjeriteljstvo, Služba za mjeriteljstvo Sektor za mjeriteljstvo i plemenite kovine, obustavlja se jer je na testiranje i razgovor (intervju) sa Komisijom pristupila samo jedna kandidatkinja koja nije postigla zadovoljavajuće rezultate.

Postupak za radno mjesto Mjeriteljski inspektor - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, Područna jedinica Zagreb - samostalni izvršitelj, Samostalna služba za mjeriteljsku inspekciju, obustavlja se jer od dva kandidata koja su pristupila testiranju niti jedan nije postigao zadovoljavajuće rezultate u prvoj fazi testiranja.

 

III.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

     RAVNATELJICA  

Brankica Novosel