Zakonita mjerila

 

Ispitivanje tipa mjerila

 

Ovjeravanje zakonitih mjerila

 

Umjeravanje etalona za potrebe ovjeravanja

 

 

Mjeriteljski se nadzor obvezno obavlja nad slijedećim mjerilima:

 

1. mjerilima koja se upotrebljavaju u trgovač­kim poslovima kod kojih se cijena robe odnosno učinjene usluge određuje na temelju mjerenja i služe za određivanje

– duljine, ploštine i obujma

– toplinske i električne energije

– obujma protekle tekućine i plina

– mase

– gustoće (alkoholmetri, saharimetri, areometri opće namje­ne, denzitometri i piknometri)

– vlažnosti (vlagomjeri zrna žitarica i sjemenki uljarica)

 

2.  mjerilima koja se upotrebljavaju u zdravstvu, veterinarstvu i ispitivanju lijekova, i to:

– visine

– mase

– krvnog tlaka

– ionizirajućega zračenja u radioterapiji

– dioptrije

– temperature ljudi i životinja

– obujma (medicinske injekcijske štrcaljke, odmjerno laboratorijsko posuđe: birete, pipete i drugo)

– gustoće (urinometri)

 

3.  mjerilima koja se upotrebljavaju u zaštiti okoliša, zaštiti na ra­du i zaštiti od nesreća, i to:

– ionizirajućega zračenja u okolišu

– za ispitivanje električnih instalacija

– širine i nadvisivanja kolosijeka

– tlaka

– temperature

– mase

– za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika

 

4.  mjerilima koja se upotrebljavaju u prometu:

– za nadzor ograničenja brzine u cestovnom prometu

– za mjerenje duljine puta kočenja

– za određivanje cijene prijevoza (taksametri i tahometri u vozilima za iznajmljivanje)

– za nadzor ispušnih plinova

– za provjeru tlaka u gumama motornih vozila

– za provjeru najvećeg dopuštenog osovinskog opte­rećenja vozila

– za određivanje kočne sile po obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila

– za ispitivanje ispravnosti tahografa

– za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu vozača

 

5. mjerilima koja su uključena u sustav tarifiranja:

– mjerila vremena u uređajima za periodično registriranje vrš­ne električne snage

 

6. mjerilima koja se upotrebljavaju u pripremi službenih izvještaja koja donose državna tijela ili sudovi, a za koja su sukladno članku 37. Zakona o mjeriteljstvu propisani mjeriteljski zahtjevi, osim onih mjerila čija se ispravnost provjerava prije upotrebe etalonima s valjanom potvrdom o umjeravanju, odnosno referencijskim tvarima s valjanom potvrdom o ispravnosti

 

7.  kontrolnim uređajima koji se upotrebljavaju kao etaloni za ispitivanje i ovjeravanje mjerila:

– duljine, ploštine i obujma

– toplinske i električne energije

– obujma protekle tekućine i plina

– za ispitivanje kontrolnih uređaja za tahografe.

 

 

Mjeriteljski nadzor nad mjerilima se odnosi kako i na mjerne sustave tako i na pomoćne uređaje za očitavanje i zapisivanje cijene koji su pridruženi mjernim uređajima.

 

Mjeriteljski se nadzor provodi nad svim mjerilima koja se upotrebljavaju za mjerenje različitih fizikalnih veličina, pretvorbu različitih fizikalnih veličina, ili pretvorbu omjera (strujni i naponski mjerni transformatori, mjerila temperature, mjerila tlaka, mje­rila gustoće i sl.), da bi se izmjerila neka veličina.

 

Mjeriteljski nadzor nad mjerilima provodi se ili za svako pojedinačno mjerilo posebno ili za mjerni sustav kao cjelinu.