Zakoni i drugi propisi

 

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14 i NN 111/2018)

 

  • UREDBA o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje NN 90/14

 

  • PRAVILNIK o mjernim jedinicama NN 88/15

 

  • PRAVILNIK o načinu na koji se provodi ispitivanje tipa mjerila NN 24/17
  • PRAVILNIK o postupku izvanrednog ispitivanja zakonitih mjerila u uporabi NN 96/16

 

  • PRAVILNIK o obvezi vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila u uporabi NN 120/16

 

  • PRAVILNIK o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera NN 80/17

 

  • PRAVILNIK o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo NN 121/14 i NN 66/18

  • PRAVILNIK o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila NN 107/15 , NN 82/17 i NN 66/18