Prijavljena tijela u području zakonskog mjeriteljstva

 

 

 • Prijavljivanje (notification) je čin kojim tijelo koje provodi prijavljivanje obavješćuje Europsku komisiju i druge države članice da je određeno tijelo imenovano tijelom za ocjenjivanje sukladnosti na način propisan Pravilnikom o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti ("Narodne novine" broj 19/2011).  Takvo prijavljeno tijelo (notified body) provodi ocjenjivanje sukladnosti u skladu s postupcima za ocjenjivanje sukladnosti propisanim u usklađenom zakonodavstvu Europske unije. 

   

 • Državni zavod za mjeriteljstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za zakonsko mjeriteljstvo koje provodi prijavljivanje u području  zakonskog mjeriteljstva i odgovorno je za utvrđivanje i provedbu postupaka potrebnih za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti te za praćenje rada prijavljenih tijela.

   

 • Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti na temelju rješenja o ovlaštenju koje donosi Državni zavod za mjeriteljstvo.

   

 • Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora biti osnovano u Republici Hrvatskoj i imati pravnu osobnost.

   

 • Tijelo za ocjenjivane sukladnosti mora biti tijelo koje ima svojstvo treće strane neovisno o organizaciji ili mjerilu koje ocjenjuje.

   

 • Akreditacija je preferirani način za ocjenjivanje tehničke sposobnosti prijavljenih tijela.

   

 • Prijavljena tijela registrirana u NANDO bazi Europske komisije mogu obavljati poslove ocjenjivanja sukladnosti unutar Europske unije ovisno o području zakonodavstvu EU za koji su prijavljena.

   

 • Popis prijavljenih tijela nalazi se na sljedećem linku

 

 

Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.

Identifikacijski broj u NANDO bazi Europske komisije

2468

OIB

74121470605

Adresa

Zagreb, Ljudevita Gaja 17/III na lokaciji

Naftno – kemijski laboratorij u Sisku, Otokara Keršovanija 1

Web

www.zik.hr

Područje i opseg prijave:

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti

 • mjernih instrumenata i sustava za neprekidno i dinamičko mjerenje količina kapljevine različitih od vode (Dodatak III. MI-005) za postupke ocjenjivanja sukladnosti  u skladu s Dodatkom II. Modul F (Sukladnost s tipom na temelju ovjeravanja proizvoda) i Modul G (Sukladnost na temelju pojedinačne ovjere)
 • Vodomjera i/ili mjerila protoka vode - DN50-DN200 (Dodatak III. MI-001) za postupke ocjenjivanja sukladnosti u skladu s Dodatkom II. Modul F (Sukladnost s tipom na temelju ovjeravanja proizvoda)

u skladu s Pravilnikom o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila („Narodne novine“ broj 21/16) kojim je transponirana Direktiva 2014/32/EU koja se odnosi na stavljanje na raspolaganje na tržištu mjernih instrumenata

Broj i datum akreditacijske potvrde

 

6032

2014-11-20

2017-03-16

 

prva akreditacija: 2003-07-08

akreditacija istječe: 2018-09-29

akreditacija istječe: 2023-09-27

Rješenje o imenovanju vrijedi do

 

2018-09-29

2023-09-27

Rješenje o imenovanju2016

Rješenje o imenovanju2018

 

 

 

KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d
Služba za certificiranje proizvoda - SCERT

Identifikacijski broj u NANDO bazi Europske komisije

2494

OIB

37724368086

Adresa

Fallerovo šetalište 22, HR-10002 Zagreb

Web

www.koncar-institut.hr

Područje i opseg prijave

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti

 • brojila djelatne električne energije (Dodatak III. MI-003)
 • za postupke ocjenjivanja sukladnosti Modul B (EU tipno ispitivanje) i Modul D (Sukladnost s tipom na temelju osiguranja kvalitete proizvodnog procesa)

u skladu s Pravilnikom o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila („Narodne novine“ broj 21/16) kojim je transponirana Direktiva 2014/32/EU koja se odnosi na stavljanje na raspolaganje na tržištu mjernih instrumenata.

Broj i datum akreditacijske potvrde

 

3169

2016-11-08

 

prva akreditacija: 2008-12-08

akreditacija istječe: 2019-04-28

Rješenje o imenovanju vrijedi do

 2019-04-28

Rješenje o imenovanju


Registar potvrda o sukladnosti (Register on Type Approval Certifikates)