Ovlašteni servisi za pripremu mjerila za ovjeravanje
   
   
   

 

Taksimetri

Broj servisa Naziv Adresa Područje  ovlaštenjanja Ovlaštenje važi  do
101 N.L. Kronotahograf Zagreb, Držićeva 14 taksimetri 2015-12-27
102 Duvnjak d.o.o.

Zagreb, Hvarska 11

(servis: Donja Zelina, Blaškovec 3)

taksimetri 2017-04-16
103 URAR d.o.o. Otočac, Kralja Zvonimira 18 taksimetri 2015-01-18
104 Tahograf d.o.o. Sveta Nedjelja, Dr. F. Tuđmana 24 taksimetri 2017-02-06
105 TTL Zagreb, Zlatka Šulentića 8 taksimetri 2016-11-18
108 Taho ST Solin, Matoševa 16 taksimetri 2017-03-05
110 ANTEL, Obrt za održavanje i popravak motornih vozila Mokošica, Komolac 39 taksimetri 2014-09-26
159 Obrt za autotaksi prijevoz i usluge Zagreb, Kanarinska 29 taksimetri 2017-04-02

 

Manometri, vakuumometri, manovakuumometri, mjerni pretvornici tlaka, uređaji za mjerenje krvnog tlaka, tlakomjeri za gume

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
228 Otos ortopedska tehnika d.o.o. Osijek, Vukovarska 1
vakuumometri, manovakuumometri i mjemi pretvomici tlaka mjernog područja relativnog tlaka od -1 do 0 bar razreda; 2; 2,5; 4 i 5
2016-01-29
233 Servis instrumenata mjerne i regulacione opreme Mravince (Split), Ante Starčevića 58
manometari i mjemi pretvornici tlaka mjernog područja relativnog tlaka od 0 do 1000 mbar razreda točnosti 1; 1,6; 2; 2,5; 4 i 5
2016-11-06
316 BINI d.o.o. Ivana Pergošića 8, Varaždin tlakomjeri za gume 2016-12-27
367 GIA HRVATSKA d.o.o. Zagreb, Trgovačka 8 tlakomjeri za gume 2016-06-03
603 MEDAŽ servis Zagreb, Maksimirska 68 uređaji za mjerenje krvnog tlaka 2015-11-26
606 BMB Laboratorij za baždarenje i popravak mjerila tlaka i temperature Zagreb, Čulinečka cesta 87
manometri, vakuumometri, manovakumometri i mjemi pretvornici tlaka mjemog područja relativnog tlaka od -1 do 2500 bar razreda točnosti 1; 1,6; 2; 2,5; 4 i 5
tlakomjeri za gume
uređaji za mjerenje krvnog tlaka
2017-03-03
607 STSI-integrirani tehnički servisi d.o.o.

Zagreb, Lovinčićeva bb

(servis: Ivaničko Graberje,

Zagrebačka bb)

manometri, manovakuumometri, vakuumometri i mjerni pretvornici tlaka mjernog područja -0.8 do 1 bar, razreda točnosti 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1; 1.6, 2, 2,5, 4 i 5

 

manometri i mjerni pretvornici tlaka mjernog područja od 0 do 1000 bar, razreda točnosti 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1; 1.6, 2, 2,5, 4 i 5

 

tlakomjeri za gume

2017-07-21
608 BIGDOM INŽENJERING d.o.o. Matulji, Bregi-Zvančići 70/N

 

manometri, mjerni pretvornici tlaka, razreda točnosti 1; 1,6; 2; 2,5; 4 i 5 od 30 do 400 bar
manometri, mjerni pretvornici tlaka, razreda točnosti 5 od 6 do 400 bar
2014-10-12
609 ARDENTER d.o.o. Čepin, Omladinska 17
manometri, mjerni pretvornici tlaka razreda točnosti 1; 1,6; 2; 2,5; 4 i 5 od 0 do 100 bar
2014-10-18
         
612 ANTIPIROS d.o.o. Split, Pujanke 77a
vakuumometri, manovakuumometri razreda točnosti 1, 1,6, 5  od -1 do -0,15 bar
manometri, manovakuumometri, vakuumometri, mjerni pretvornici tlaka razreda točnosti 1, 1,6, 2, 3, 4, 5 od 0,9 do 250 bar
2014-09-22
614 RAVNOTEŽA d.o.o. Laduč, Putine 5 uređaji za mjerenje krvnog tlaka, tlakomjeri za gume 2015-08-01
616 KVANTUM-TIM d.o.o. Zagreb, Božidara Adžije 22/1 (servis: Voćarska 6, Rakitje) uređaji za mjerenje krvnog tlaka 2017-04-06
617
DIV laboratoriji d.o.o.
Bregana, Mala jazbina 25/3
manometri, manovakuumometri, vakuumometri, mjerni pretvornici tlaka
uređaji za mjerenje krvnog tlaka
tlakomjeri za gume
2017-04-23
618 E.T.S. elektronika, trgovina,servis d.o.o. Zagreb, I. Trnskog 13 uređaji za mjerenje krvnog tlaka 2016-08-21
622 T.I.M. RUŽIĆ d.o.o. Kostrena,  Sveta Lucija 16A
uređaji za mjerenje krvnog tlaka
tlakomjeri za gume
2016-11-18
623 ŠTIMRAD d.o.o. Zagreb, Vlaška 81 A uređaji za mjerenje krvnog tlaka 2016-06-10

 

Vodomjeri za toplu vodu

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja (Mjerno područje) Ovlaštenje
važi do
323 GRABAR d.o.o. Varaždin, Zagrebačka 306 Qn≤5 m3/h 2017-03-13
334 IKOM d.o.o. Zagreb, Kovinska 7 Qmax≤20 m3/h 2017-02-07

 

Vodomjeri za hladnu vodu

 

SMP PJ ZAGREB

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja (Mjerno područje) Ovlaštenje
važi do
323 GRABAR d.o.o. Varaždin, Zagrebačka 306 Qn≤400 m3/h 2017-03-13
326 ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok, K.Š.Đalskog 3
Qn ≤ 10 m3/h
2016-07-22
333 TOT-PROMET d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta bb Qn≤10 m3/h 2014-11-28
334 IKOM d.o.o. Zagreb, Kovinska 7 Qmax≤250 m3/h 2017-02-07
335 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb, Folnegovićeva 1 (servis: Patačićkina 1b) Qn≤120 m3/h 2017-01-31
338 VARKOM d.d. Varaždin, Jurkovićeva b.b. Qn≤120 m3/h 2016-01-28

 

 

SMP PJ RIJEKA

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja (Mjerno područje) Ovlaštenje
važi do
327 PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14
(servis: Njivice bb)
Qn≤20 m3/h 2016-02-12
         
         
330 ISTARSKI VODOVOD d.o.o.

Buzet, Sv. Ivan 8

52420 Buzet

Qn≤20 m3/h 2016-02-15
331 KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14 Qn≤75 m3/h 2016-04-25
332 KOMUNALAC d.o.o. Delnice, Frana Supila 173 Q≤20 m3/h 2017-04-10

 

 

SMP PJ SPLIT

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja (Mjerno područje) Ovlaštenje
važi do
322  VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split, Biokovska 3 Qn≤400 m3/h 2014-12-28
325 VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik, Vladimira Nazora 19 Qmax≤100 m3/h 2016-03-04
336 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. ŠIBENIK Šibenik, Kralja Tomislava 50 (servis: Lozovac bb) Qmax≤20 m3/h 2016-08-28
337 VODOVOD d.o.o. ZADAR Zadar, Špire Brusine 17 Qmax≤20 m3/h 2016-08-29

 

 

SMP PJ OSIJEK

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja (Mjerno područje) Ovlaštenje
važi do
        2014-11-28
324 VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek, Poljski put 1 Qmax≤125 m3/h 2014-12-05
339 VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod, N. Zrinskog 25 Qn≤20 m3/h 2016-05-27

 

Mjerila duljine i kuta

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
366 SCHEIDT&BACHMANN TUBS d.o.o. Lučko, Donji Stupnik, Dolenica 20

-

mjerila duljine i mjerke s podjelom ili bez nje do 5m
automatska mjerila razine tekućine
2016-04-04
393 EOL Grupa d.o.o. Karlovac, Tadije Smičiklasa 5c
mjerila duljine i mjerke s podjelom ili bez nje do 5m
automatska mjerila razine tekućine
2016-02-11
801

Sveučilište u Zagrebu,

Fakultet prometnih znanosti,

Zavod za prometno-tehnička vještačenja

Zagreb, Vukelićeva 4 - mjerila duljine-hodometri 2017-06-18
802 DONIM-PROMET d.o.o. Zagreb, Mrkšina 69
mjerila duljine i kuta
mjerila širine i nadvišenja kolosijeka
mjerila duljine žice i kabela
2016-09-13
803 GIA HRVATSKA d.o.o. Zagreb, Trgovačka 8

 

mjerila duljine i mjerke s podjelom ili bez nje do 5m
automatska mjerila razine tekućine
2015-02-29
804 VAGA-SERVIS Sveti Ivan Zelina, Biškupec Zelinski 7/c
mjerila duljine i mjerke s podjelom ili bez nje do 5m
mjerila duljine žice i kabela
2015-07-11
805 STSI d.o.o.

Zagreb,

Lovinčićeva bb

  mjerne letve do 5m duljine za mjerenje razine tekućine u  spremnicima 2017-07-23

Uređaji za mjerenje etilnog alkohola u izdahu ispitanika, analizatori plinova

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
605 Drager safety d.o.o. za trgovinu i usluge Zagreb, Froudeova 13
uređaji za mjerenje etilnog alkohola u izdahu ispitanika
analizatori plinova za dimne plinove
uređaji za detekciju i mjerenje emisijskih plinova u atmosferu
2017-05-19
621 CEI - ieta d.o.o. Zagreb, Božidarevićeva 13
uređaji za mjerenje etilnog alkohola u izdahu ispitanika
2016-01-02

 

Mjerila vlažnosti žitarica i sjemenki uljarica

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
114 ZIK d.o.o. Osijek, Dobriše Cesarića 34
mjerila vlažnosti žitarica i sjemenki uljarica
2017-02-20
115 INSPECTO d.o.o. Đakovo, Električne centrale 1
mjerila vlažnosti žitarica i sjemenki uljarica
2015-02-20
615 Agrionica d.o.o. Požega, Sokolova 16
mjerila vlažnosti žitarica i sjemenki uljarica
2017-02-28

 

Stakleni termometri punjeni tekućinom

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do

 

Električna energija

 

SMP PJ ZAGREB

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
501 ELEKTROSKLOP d.o.o.

Rakitje, II Rakitski odvojak 17

strujni mjerni transformatori razreda točnosti 0,2, i 0,5  za primarne nazivne struje do 4000 A i najveći pogonski napon od 720 V
naponski mjerni transformatori razreda točnosti 0,2 i 0,5 za najviši pogonski napon do 1kV
2014-11-16
505 Iskraemeco d.o.o Zagreb, Žitnjak bb (u krugu INAS-a)
jednofazna i trofazna elektromehanička brojila djelatne električne energije razreda točnosti:  1, 2, A i B
 jednofazna i trofazna statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti: 1, 2, A i B
jednofazna i trofazna statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3
2015-09-25
509 HEP ODS d.o.o. Elektra Varaždin Varaždin, Kratka ulica 3
jednofazna i trofazna elektromehanička brojila djelatne električne energije razreda točnosti: 0,5, 1, 2, A i B
jednofazna i trofazna elektromehanička brojila jalove električne energije razreda točnosti 3
jednofazna i trofazna statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti: 0,2S, 0,5S, 1, 2, A, B i C
jednofazna i trofazna statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3
2015-05-09
514 KONČAR-Mjerni transformatori d.d. Zagreb, Josipa Mokrovića 10
strujni, naponski i kombinirani mjerni transformatori razreda točnosti 0,1, 0,2, 0,2S, 0,5S i 0,5  za najviši naponski pogon od 800kV i najvišu vrijednost primarne struje od 20000 A
2014-11-11
515 HEP ODS d.o.o. Elektra Zagreb Zagreb, Gundulićeva 32
jednofazna i trofazna elektromehanička brojila djelatne električne energije razreda točnosti: 0,5, 1, 2, A i B
jednofazna i trofazna elektromehanička brojila jalove električne energije razreda točnosti 3
jednofazna i trofazna elektromehanička statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti: 0.2S, 0.5S, 1, 2 ,  A, B, C
jednofazna i trofazna statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3
2014-11-10
516 HEP Distribucija d.o.o.,   DP"ELEKTRA"-Zabok Zabok, Matije Gupca 57
jednofazna i trofazna indukcijska brojila djelatne električne energije razreda točnosti 2 i A
jednofazna i trofazna indukcijska brojila jalove električne energije razreda točnosti 3
mjerila vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage
2014-09-19
518 HEP ODS d.o.o. DP"Elektra Križ" Križ, Trg Svetog Križa 7
jednofazna i trofazna indukciona i statička brojila djelatne električne energije razreda
točnosti 0,5, 1, 2, A, B i C
jednofazna i trofazna indukciona i statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3
2015-11-26
521 HOPS d.o.o. Prijenosno područje Zagreb Zagreb, Kupska 4
jednofazna i trofazna elektromehanička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,5; 1; 2; A; B; C
jednofazna i trofazna elektromehanička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2·,3
jednofazna i trofazna statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2 S; 0,5S; 0,5; 1; 2; A; B; C
jednofazna i trofazna statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2; 3
2015-11-26
522 RIZ-ODAŠILJAČI d.d. Zagreb, Božidarevićeva 13
jednofazna i trofazna statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti:  0,5S, 1, 2, A, B i C
jednofazna i trofazna statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3
2014-09-19
524 HELM d.o.o. Zagreb, Crvenog križa 14
jednofazna i trofazna statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti:  0,5S, 1, 2, A, B i C
jednofazna i trofazna statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3
2014-12-12
525 PET-PROM d.o.o. Zagreb, Vrtni put 5
jednofazna i trofazna statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti:  0,5S, 1, 2, A, B i C
jednofazna i trofazna statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3
2014-12-12

SMP PJ RIJEKA

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
503 HEP ODS d.o.o, Elektroprimorje Rijeka Rijeka, V. C. Emina 2
jednofazna i trofazna statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2 S; 0,5S; 1; 2; A; B i C
jednofazna i trofazna statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3;
jednofazna i trofazna elektromehanička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,5; 1; 2; A i B
jednofazna i trofazna elektromehanička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3
2015-02-07
523 HOPS d.o.o. Prijenosno područje  Rijeka Opatija, Ulica Maršala Tita 166

- jednofazna i trofazna brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2S; 0,5S; 0,5; 1 i 2

- jednofazna i trofazna brojila jalove elektrinčne energije razreda točnosti 2 i 3

2016-03-04

SMP PJ SPLIT

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
506 HOPS d.o.o., Prijenosno područje Split Split, Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 5
jednofazna i trofazna elektromehanička brojila djelatne električne energije razreda točnosti: 0,5, 1, 2, A i B
jednofazna i trofazna elektromehanička brojila jalove električne energije razreda točnosti 3
jednofazna i trofazna statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti: 0,2S, 0,5S, 1, 2, A, B i C
2015-12-13
507 DALEKOVOD EMU d.o.o. Vela Luka, Ulica 43, broj 36 pp23

 

jednofazna i trofazna elektromehanička brojila djelatne električne energije razreda točnosti: 0,5, 1, 2, A i B
jednofazna i trofazna statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2S; 0,5S; 1, 2, A, B i C;
jednofazna i trofazna elektromehanička brojila jalove električne energije razreda točnosti  3;
jednofazna i trofazna statička brojila jalove električne energije razreda točnosti  2 i 3.
2016-06-11
508 HEP ODS d.o.o.  DP Elektrodalmacija Split

Split, I.Gundulića 42

jednofazna i trofazna elektromehanička brojila djelatne električne energije razreda točnosti: 0,5, 1, 2, A i B
jednofazna i trofazna statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti: 0,2S, 0,5S, 1, 2, A, B i C
jednofazna i trofazna statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3
mjerila vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage
strujni mjerni transformatori razreda točnosti 0,2, 0,2S, 0,5S, 0,5 i 1 za primarne nazivne struje od 5 A do 1000 A
naponski mjerni transformatori razreda točnosti 0,2, 0,5 i 1 za primarne nazivne napone od 6kV do 37kV
2014-11-28
510 HEP ODS d.o.o. DP Elektra Šibenik Šibenik, Bilice b.b.
jednofazna i trofazna elektromehanička brojila djelatne električne energije razreda točnosti: 0,5, 1, 2, A i B
jednofazna i trofazna elektromehanička brojila jalove električne energije razreda točnosti 3
jednofazna i trofazna statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti: 0,2S, 0,5S, 1, 2, A, B i C
jednofazna i trofazna statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3
2015-02-10

 

 

SMP PJ OSIJEK

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
         

 

Protočna mjerila za tekućine osim vode

 

SMP PJ ZAGREB

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
304 PROMJER d.o.o. Bjelovar, Ante Topića Mimare 25
mjerni sustavi na autocisternama za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji.
2014-10-20
307 ENDRESS HAUSER d.o.o. Zagreb, Froudeova 94
mjerni sustavi na autocisternama za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji protoka Qmax ≤ 300 l/min
protočna mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu, protoka Qmax ≤ 300 l/min
 2015-06-15
 
310 SPECIJALNA OPREMA-LUČKO d.o.o. Lučko, Donji Stupnik, Dolenica 20 mjerni sustavi na autocisternama za goriva 2015-11-30
protočna mjerila obujma tekućine različite od vode koja se ne nalaze u mjernom sustavu
316 BINI d.o.o. Varaždin, Ivana Pergošića 8 mjerni sustavi na autocisternama za goriva Qmax≤ 1000 l/min 2016-12-27
protočna mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu
agregati za istakanje goriva za motorna vozila
agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila
361 PIRAEX d.o.o. Zagreb, Matije Divković 18        (servis: Fallerovo šetalište 22, objekt C) agregati za istakanje goriva za motorna vozila 2016-05-17
agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila
365 SERVIS BP Zagreb, Dugo Selo, Hrebinec, Maglenečki put 32
mjerni sustavi na autocisternama za goriva Qmax ≤ 1000 l/min
mjerni sustavi na autocisternama za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji
protočna mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu
agregati za istakanje goriva za motorna vozila
agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila
uređaji za pretvorbu (temperaturni kompenzatori)
2016-12-27
 
 
 
 
 
366 SCHEIDT&BACHMANN TUBS d.o.o. Lučko, Donji Stupnik, Dolenica 20

agregati za istakanje goriva za motorna vozila

agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila

2016-04-04
367 GIA d.o.o. Zagreb,  Trgovačka 8

agregati za istakanje goriva za motorna vozila

agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila

2016-06-03
370 PROPAN OPREMA Lučko, Ježdovečka 22
protočna mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu (samo Lučko, Ježdovečka 22)
mjerni sustavi na autocisternama za goriva
2014-10-20

 

376 STI d.o.o. Zagreb, Mikulićeva 27 mjerni sustavi na autocisternama za goriva 2016-04-05
protočna mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu
agregati za istakanje goriva za motorna vozila
379 AGREGAT d.o.o. Zagreb, Dugo selo, Hrebinec, Maglenički put 32   2016-12-27
mjerni sustavi na autocisternama za goriva Qmax ≤ 1000 l/min
mjerni sustavi na autocisternama za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji
protočna mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu
agregati za istakanje goriva za motorna vozila
agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila
uređaji za pretvorbu (temperaturni kompenzatori)
 
 
 
 
388 ZAGREBPETROL d.o.o. Zgreb, črnomerec 38

poslovi pripreme cilindričnih okomitih spremnika-pojasna metoda

poslovi pripreme cilindričnih vodoravnih spremnika

2017-03-20
390 JANAF d.d. Zagreb, Miramarska 24
mjerni sustavi na autocisternama za goriva
protočna mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu
mjerni sustavi na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima
2015-06-15

 

 
393 EOL GRUPA d.o.o. Karlovac, Tadije Smičiklasa 5c

agregati za istakanje goriva za motorna vozila

agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila

 

2016-02-11
394 EURO-ETALON d.o.o. Zagreb, Modecova 29 mjerni sustavi na autocisternama za UNP 2016-02-08
395 STS PLIN d.o.o. Sesvete, Međugorska 1/A agregati za istakanje goriva za motorna vozila i UNP-a 2015-11-12
397 STSI d.o.o., Sektor industrijskih servisa, servis benziskih postaja Zagreb, Lovinčićeva bb agregati za istakanje goriva za motorna vozila 2016-05-17
399 INTERMATIC d.o.o. Sisak, Ljube Babića 41
mjerni sustavi na autocisternama za goriva
protočna mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu
mjerni sustavi na autocisternama za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji

 

2016-12-18
 

 

 

SMP PJ RIJEKA

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
312 Astra Plin d.o.o. Novigrad, Ulica rijeke Dragonje 21
mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za UNP
protočna mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu
2015-05-22
 
356 ETRADEX d.o.o. Pićan, Benazići 99
mjerni sustavi na autocisternama za goriva
mjerni sustavi na mjestima za ukrcaj u autocisterne
mjerni sustavi na autocisternama za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industrij
protočna mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu
agregati za istakanje goriva za motorna vozila
agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila
2016-06-13
 
 
 
 
359 AMICO-EXPERT j.d.o.o. Rijeka, Kućina 7
mjerni sustavi na autocisternama za goriva
mjerni sustavi na mjestima za ukrcaj u autocisterne
protočna mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu
agregati za istakanje goriva za motorna vozila
agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila
2017-02-25
 
 

 

 

         

 

SMP PJ SPLIT

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
381 INA d.d., Grupa za održavanje-Zadar Zadar, Gaženička bb agregati za istakanje goriva za motorna vozila 2015-08-22
         
 

 

SMP PJ OSIJEK

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
         

 

Automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
317 ECCOS-INŽENJERING d.o.o. Zagreb, I Pile 21
automatska mjerila razine tekućine
2015-09-10
318 SIEMENS d.d. Zagreb, Heinzelova 70a
automatska mjerila razine tekućine
2016-01-23
380 S.C.A.N. d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 38 automatska mjerila razine tekućine 2015-11-30
393 EOL Grupa d.o.o. Karlovac, Ulica Tadije Smičiklasa 5c
automatska mjerila razine tekućine
2016-02-11

 

Uređaji za pokazivanje obujma

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
361 PIRAEX d.o.o. Zagreb, Matije Divković 18        (servis: Fallerovo šetalište 22, objekt C)
uređaji za pokazivanje obujma
2016-05-17
         
         
380 S.C.A.N. d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 38
uređaji za pokazivanje obujma
2015-11-30
385 SIEMENS d.d. Zagreb, Heinzelova 70a
uređaji za pokazivanje obujma
2017-04-16

 

Protočna mjerila obujma plina

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
180 TERMOPLIN d.d. Varaždin, V. Špinčića 78 Qmax ≤ 10 m3/h 2016-08-27
301 MEĐIMURJE – PLIN d.o.o. Čakovec, Mihovljanska 70 Qmax ≤ 12 m3/h 2016-08-21
303 IKOM d.o.o. Zagreb, Kovinska 7  Qmax ≤ 10 m3/h 2017-06-03
305 SPECIJALNA OPREMA-LUČKO d.o.o. Lučko, Donji Stupnik, Dolenica 20 Od G-25 do
G-6500
2015-11-30
306 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 1
G4 do G250 (uključujući uređaje za istakanje prirodnog plina za vozila)
2016-07-08
309 TOT-PROMET d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta bb G2,5 G4 i G6 2016-05-23
         
         
         

 

Mjerila kojima se ispravlja obujam proteklog plina

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
305 SPECIJALNA OPREMA-LUČKO d.o.o. Lučko, Donji Stupnik, Dolenica 20
mjerila kojima se ispravlja obujam proteklog plina
2015-11-30
306 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 1
mjerila kojima se ispravlja obujam proteklog plina
2016-07-08
308 ETALON-PLIN d.o.o. Zagreb, Črnomerec 31 a
mjerila kojima se ispravlja obujam proteklog plina
2016-03-15

 

Mjerila mase

 

SMP PJ ZAGREB

Broj servisa. Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
402 Emos d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Zagreb, Čulinečka 27
neautomatske vage razreda točnosti I; II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 50000 kg
2015-05-25
409 Vaga, uslužni obrt Sisak, Trg Kralja Tomislava 8
neautomatske vage razreda točnosti III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 2000 kg
2015-03-06
411 Server Mark d.o.o.           za proizvodnju, trgovinu i usluge Zagreb, Joze Martinovića 9
neautomatske vage razreda točnosti II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 30000 kg
utezi razreda točnosti M2; M3 srednje točnosti od 0,001 kg do 10 kg
2017-06-12
413 PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o. Zagreb, Međimurska bb
neautomatske vage razreda točnosti II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) svih mjernih područja
utezi razreda točnosti M2; M3 srednje točnosti od 1 g do 10 kg
mjerne naprave vaga svih mjernih područja
2015-12-31
414 TEHNIČAR UNICOMP d.o.o. Zagreb, Crnojezerska 18
neautomatske vage razreda točnosti I; II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) svih mjernih područja
utezi razreda točnosti M2; M3 srednje točnosti od 0,2 kg do 2,0 kg
2017-06-12
         
415 Vage Lukavečki d.o.o. Varaždin, Ante Kovačića 2
neautomatske vage razreda točnosti I;  II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 50000 kg
utezi razreda točnosti M2; srednje točnosti od 1 g do 10 kg
mjerne naprave vaga
2017-01-29
416 Tehničar – Servag d.o.o.

Zagreb, Medulićeva 14,

I Trnava 2b

neautomatske vage razreda točnosti I;  II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) svih mjernih područja
utezi razreda točnosti M1; M2; M3 srednje točnosti od 1 mg do 20 kg
2017-01-29
417 MIKROTEHNA d.d. Zagreb, Draškovićeva 58
neautomatske vage razreda točnosti I;  II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 50000 kg
utezi razreda točnosti M2; M3 srednje točnosti od 0,001 kg do 20 kg
2015-02-13
418 Sartorius Croatia - Libra Elektronik d.o.o. Zaprešić, Savska 45
neautomatske vage razreda točnosti I;  II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 50000 kg
utezi razreda točnosti M2; M3 srednje točnosti od 0,001 kg do 20 kg
2015-02-23
420 Servisno trgovački obrt "Usluga – vagomehanika" Duga Resa, Trg Svetog Jurja 11
neautomatske vage razreda točnosti II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) svih mjernih područja
utezi razreda točnosti M2; M3 srednje točnosti od 0,001 kg do 20 kg
2015-05-09
         
435 BALANS Zagreb, Bosutska 29
neautomatske vage razreda točnosti  III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) svih mjernih područja
utezi razreda točnosti M2; M3 srednje točnosti od 5g do 5 kg
2014-09-16
436 Vagotehna d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Karlovac, Mirka Seljana 46
neautomatske vage razreda točnosti I; II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 50000 kg
utezi razreda točnosti M2; M3 srednje točnosti od 0,001 kg do10 kg
2015-01-12
439 Servis analitičkih i preciznih vaga Velika Gorica, Josipovićeva 48
neautomatske vage razreda točnosti I; II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 20000 kg
2015-05-22
441 METRON d.o.o. Zagreb, Ulica grada Chicaga 3
neautomatske vage razreda točnosti I; II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 20000 kg
2015-12-10
443 LIBRA TEHNIČAR d.o.o. Zagreb, II Praćanska 6a
neautomatske vage razreda točnosti I; II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) svih mjernih područja
utezi razreda točnosti M1; M2; M3 srednje točnosti od 1mg do 20 kg
2017-06-23
444 Noval d.o.o.                       za proizvodnju, trgovinu i servis Zagreb, Dubravkin trg 7
neautomatske vage razreda točnosti I; II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 50000 kg
utezi razreda točnosti M2; M3 srednje točnosti od 1g do 10 kg
2016-01-18
450 ABS Sisak d.o.o. Sisak, B. Kavurića 12
neautomatske vage razreda točnosti I; II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 50000 kg
mjerne naprave vaga
2016-01-23
452 Podravka prehrambena industrija d.d. Koprivnica, Ante Starčevića 32
neautomatske vage razreda točnosti I; II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 1500 kg
2016-01-18
458 OMEGA

Zagreb, Babonićeva 59

(servis: Zagreb, Sv.Klara,Proveni put 12)

neautomatske vage razreda točnosti III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 50000 kg
2017-04-16
460 Vaga-servis Ivan Maršalek Vrbovec, Celine 20
neautomatske vage razreda točnosti I; II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) svih mjernih područja
utezi razreda točnosti M2; M3 srednje točnosti od 0,001 kg do10 kg
2015-02-23
464 Trgovačko uslužni obrt         Vage-tehničar Zagreb, Markuševečki Popovec 114a
neautomatske vage razreda točnosti II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) svih mjernih područja
2015-04-17
465 VAGE d.o.o. Zagreb,  Koledovčina 2a
neautomatske vage razreda točnosti I; II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) svih mjernih područja
utezi razreda točnosti M1; M2; M3 srednje točnosti od 1 mg do 20 kg
mjerne naprave vaga svih mjernih područja
2017-04-02
468 Vagotehna, servis, prodaja i montaža D. Zdenčina, Šinkovićev put 2, Klinča sela, Jastrebarsko
neautomatske vage razreda točnosti I; II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) svih mjernih područja
utezi razreda točnosti M2; M3 od 500 g do 10 kg
2017-06-16
478 METTLER TOLEDO d.o.o. Zagreb, Mandlova 3
neautomatske vage razreda točnosti I; II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 2000 kg
2014-08-10
480 KRAŠ, PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. Zagreb Zagreb, Ravnice 48
neautomatske vage razreda točnosti II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 2000 kg
2016-01-23
482 Mehaneli-Info Zagreb, Majstora Radovana 26
neautomatske vage razreda točnosti III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 2000 kg
2015-03-21
483 ISM-VAGE BUKOVIĆ Čakovec, Josipa Bedekovića 8
neautomatske vage razreda točnosti II; III; IIII,
utezi razreda točnosti M2
2015-02-06
489 GAVRILOVIĆ Petrinja, Gavrilovićev trg 1
neautomatske vage razreda točnosti III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 2000 kg
2016-06-27
490 ELNES - Proizvodnja i servis vaga Sesvete,Žerjavinec, Livadarska cesta 3
neautomatske vage razreda točnosti III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 50000 kg
utezi razreda točnosti M2 srednje točnosti od 200 g do 5 kg
2016-06-24
491 Vautel za mjerenje mase d.o.o. Zagreb, Draškovićeva 74
neautomatske vage razreda točnosti III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 50000 kg
2014-08-10
492 PFREUNDT d.o.o. Zagreb, Zemljakova 9
neautomatske vage razreda točnosti III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) ugrađenih u vozila, radne strojeve i tračne transportere svih mjernih područja
2016-10-28
493 FOOD.com SERVIS d.o.o. Zagreb, Kovinska 4a
neautomatske vage razreda točnosti III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 100 kg
2016-11-29

   
 

SMP PJ RIJEKA

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
407 LUKA RIJEKA d.d. Rijeka Održavanje Rijeka, Riva 1
neautomatske vage razreda točnosti III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 10000 kg
2017-01-07
         
454 SERVIS VAGA Pula, Medulinska cesta 26
neautomatske vage razreda točnosti II do 10 kg; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 50000 kg
utezi razreda točnosti M2 srednje točnosti do 20 kg
2016-07-15
455 DIGITRON d.d. Buje, Digitronska 33
neautomatske vage razreda točnosti III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 50000 kg
2016-12-14
463 SERVIS VAGA GRABAR Rijeka, Pod Jelšun 1c
neautomatske vage razreda točnosti II do 16 kg; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 10000 kg
utezi razreda točnosti M2 srednje točnosti do 20 kg
2016-09-04
         
         
477 SERVIS VAGA PAZIN(Zgrablić) Pazin, Prilaz Frana Matejčića 10
neautomatske vage razreda točnosti II do 2 kg; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 50000 kg
2017-04-29
487 BALANS ELEKTRONIK d.o.o. Rijeka, Meštrovićeva 10,
neautomatske vage razreda točnosti III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 50000 kg
utezi razreda točnosti M2 srednje točnosti do 5 kg
2017-04-24

 

 

SMP PJ SPLIT

Broj servisa. Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
406 VAGA SERVIS Zadar,  J. Šubića od Cezana 25d
neautomatske vage razreda točnosti I do 2 kg; II do 11 kg; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 50000 kg
utezi razreda točnosti M2, M3 srednje točnosti od 5g do 5 kg
2016-06-24
446 MEŠTAR HENDIĆ Dubrovnik, Dr. A. Starčevića 20
neautomatske vage razreda točnostiII; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) svih mjernih područja
utezi razreda točnosti M2, M3
2015-12-07
449 VAGE BILOKAPIĆ, OBRT ZA USLUGE I TRGOVINU Split, Mosećka 54
neautomatske vage razreda točnosti II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) svih mjernih područja
utezi razreda točnosti M2, M3
2016-01-31
456 SERVIS ZA MJERILA MASE VAGE I UTEGA Šibenik, Novo naselje bb - Bilice
neautomatske vage razreda točnosti III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 1000 kg
2016-10-21
459 TEHNIČAR - Zadar d.o.o. Zadar, Savarska 5
neautomatske vage razreda točnosti III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 5000 kg
utezi razreda točnosti M2, M3 srednje točnosti do 5 kg
2016-08-30
         
462 PRECIZ Metković, S.Radića 66
neautomatske vage razreda točnosti III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 5000 kg
utezi razreda točnosti M2, M3 srednje točnosti od 500 g do 10 kg
2016-06-11
470 FINEL d.o.o. Metković, Mostarska 10/a
neautomatske vage razreda točnosti II do 200 g; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 30000 kg
utezi razreda točnosti M2, M3 srednje točnosti od 5 g do 10 kg
mjerne naprave vaga
2016-11-15
475 SARTORIUS CROATIA-Libra elektronik d.o.o.                 PJ Solin Solin , Zgon 80
neautomatske vage razreda točnosti I i II do 300 kg; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 3000 kg
utezi razreda točnosti M2, M3 srednje točnosti od 500 g do 10 kg
2016-11-06
476 SERVIS BUKTENICA Split, 4.Vukovarska 59
neautomatske vage razreda točnosti III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 2000 kg
utezi razreda točnosti M2, M3
2015-12-31
481 LIBELA-ŠIBENIK d.o.o. Šibenik, Bana I.Mažuranića C
neautomatske vage razreda točnosti III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) do 50000 kg
utezi razreda točnosti M2, M3 srednje točnosti  do 10 kg
2016-09-25

 

 

SMP PJ OSIJEK

Broj servisa. Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
403 EMOS d.o.o. PJ Osijek J.J. Strossmayera 294
neautomatske vage razreda točnosti I; II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) svih mjernih područja
utezi razreda točnosti M2, M3 srednje točnosti  od 1 g do 2 kg
2016-12-04
422 OBRT ZA POPRAVAK I ODRŽAVANJE VAGA „SMOLČIĆ“ Vinkovci, Kralja Zvonimra 62
neautomatske vage razreda točnosti II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) svih mjernih područja
utezi razreda točnosti M2, M3 srednje točnosti  od 1 g do 2 kg
2016-04-16
423 SERVIS VAGA

Vukovar, Stjepana Radića 56

Požega, Svetog Roka 60

neautomatske vage razreda točnosti II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) svih mjernih područja
utezi razreda točnosti M2, M3 srednje točnosti  od 500 g do 5 kg
2016-12-20
425 SLADORANA d.d. Županja, Naselje Šećerana 63
neautomatske vage razreda točnosti III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) svih mjernih područja
2017-03-10
426 HMD-VAGE Brodski Stupnik, Petra Zrinskog 56
neautomatske vage razreda točnosti III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) svih mjernih područja
utezi razreda točnosti M2, M3 srednje točnosti  od 500 g do 5 kg
2016-06-14
428 GUERIERI d.o.o. Osijek, Vijenac ivana Meštrovića 74
neautomatske vage razreda točnosti I; II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) svih mjernih područja
utezi razreda točnosti M2, M3 srednje točnosti  od 200 g do 5 kg
2016-04-05
         
433 VAGAR Đakovo, Jakova Gotovca 74
neautomatske vage razreda točnosti II; III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) svih mjernih područja
utezi razreda točnosti M2, M3 srednje točnosti  od 50 g do 5 kg
2016-02-25
         
486 TOTAL-BROD, SERVIS I PRODAJA VAGA Slavonski Brod, Sv.Lovre 101
neautomatske vage razreda točnosti III; IIII,
poluautomatske i automatske vage (osim automatskih vaga za razvrstavanje jaja) svih mjernih područja
utezi razreda točnosti M2, M3 srednje točnosti  od 200 g do 2 kg
2016-12-04

 

 

Mjerila za toplinsku energiju

Broj servisa. Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
323 Grabar d.o.o. Zagrebačka 306, Varaždin

mjerila toplinske energije najveće trajno dopuštene vrijednosti protoka do 6 m3/h, razreda točnosti 3

2014-07-20