12.09.2018. u 11:51
Uređeno: 12.09.2018. u 12:01

O B A V I J E S T o polaganju ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera tijekom listopada 2018. godine

 

Sukladno članku 8. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera ("Narodne novine", broj 80/17), Povjerenstvo za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera ovim putem obavještava da će se:

 

  1. ispit za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera u ovlaštenim tijelima za ovjeravanje i ovlaštenim tijelima za pripremu za ovjeravanje za

 

MJERILA BRZINE U CESTOVNOME PROMETU prema Dodatku 19. Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje ("Narodne novine", broj 90/14),

 

održati 10. listopada 2018. godine

 

u prostorijama DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO, IBRIŠIMOVIĆEVA 11, ZAGREB prema rasporedu koji će biti dostavljen prijavljenim kandidatima.

Prijave za polaganje ispita za  ovlaštenog mjeritelja, odnosno ovlaštenog servisera zaprimaju se zaključno do 26. rujna 2018. godine na propisanom Obrascu prijave za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera, a propisani novčani iznos za polaganje ispita za svakog pojedinog kandidata uplaćuje se zaključno do 3. listopada 2018. godine.

 

  1. ispit za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera u ovlaštenim tijelima za ovjeravanje i ovlaštenim tijelima za pripremu za ovjeravanje

 

ANALIZATORA PLINOVA prema Dodatku 21. Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje ("Narodne novine", broj 90/14),

 

održati 11. listopada 2018. godine

 

u prostorijama CENTRA ZA VOZILA HRVATSKE d.d., CAPRAŠKA 6/III, ZAGREB prema rasporedu koji će biti dostavljen prijavljenim kandidatima.

Prijave za polaganje ispita za  ovlaštenog mjeritelja, odnosno ovlaštenog servisera zaprimaju se zaključno do 26. rujna 2018. godine na propisanom Obrascu prijave za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera, a propisani novčani iznos za polaganje ispita za svakog pojedinog kandidata uplaćuje se zaključno do 3. listopada 2018. godine.

 

  1. ispit za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera u ovlaštenim tijelima za ovjeravanje i ovlaštenim tijelima za pripremu za ovjeravanje

 

MANOMETARA, VAKUUMOMETARA, MANOVAKUUMOMETARA, MJERNIH PRETVORNIKA TLAKA, UREĐAJA ZA MJERENJE KRVNOG TLAKA, TLAKOMJERA ZA GUME (MJERILA TLAKA) prema Dodatku 13. i UREĐAJA S VALJCIMA ZA MJERENJE KOČNE SILE PO OBODU KOTAČA KOD VOZILA NA MOTORNI POGON I PRIKLJUČNIH VOZILA prema Dodatku 20. Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje ("Narodne novine", broj 90/14),

 

održati u razdoblju od 12. do 17. listopada 2018. godine

 

Ispit 12. listopada 2018. godine održati će se samo za ovlaštene mjeritelje i servisere CENTRA ZA VOZILA HRVATSKE d.d. (Dodaci 13 i 20) u prostorijama CENTRA ZA VOZILA HRVATSKE d.d., CAPRAŠKA 6/III, ZAGREB prema rasporedu koji će biti dostavljen prijavljenim kandidatima.  

Ispiti 15. do 17. listopada 2018. godine (Dodatak 13) održati će se u prostorijama DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO, IBRIŠIMOVIĆEVA 11, ZAGREB prema rasporedu koji će biti dostavljen prijavljenim kandidatima.

Prijave za polaganje ispita za  ovlaštenog mjeritelja, odnosno ovlaštenog servisera za ispit koji se polaže 12. listopada 2018. godine zaprimaju se zaključno do 26. rujna 2018. godine, a za ispite koji se polažu u periodu 15. do 17. listopada 2018. godine do 1. listopada 2018. godine na propisanom Obrascu prijave za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera.

Propisani novčani iznos za polaganje ispita za svakog pojedinog kandidata uplaćuje se za ispit koji se polaže 12. listopada 2018. godine zaključno do 3. listopada 2018. godine, a za ispite 15. do 17. listopada 2018. godine zaključno do 8. listopada 2018. godine.

Za sve gore spomenute vrste zakonitih mjerila opći dio Ispita (pismena provjera), sukladno članku 12. Pravilnika, održat će s početkom u 9:00 sati.

Posebni dio Ispita (pismena i usmena provjera), sukladno članku 13. Pravilnika, polaže se nakon završene i ispravljene pismene provjere općeg dijela Ispita.

Usmeni dio Ispita održat će se nakon što se obavi ispravak pismene provjere posebnog dijela Ispita.

Prijavnica i ispitna pitanja

Molimo da se svi podaci u svezi s prijavljivanjem ispita (prijave, izjave, dokumenti) šalju na:

mario.nikolic@dzm.hr

 

Prijavnica

Ispitna pitanja za ovlaštene mjeritelje

Ispitna pitanja za ovlaštene servisere

Pitanja za polaganje posebnog dijela