05.02.2018. u 10:25
Uređeno: 05.02.2018. u 10:27

O B A V I J E S T o polaganju ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera za MJERILA MASE tijekom ožujka 2018. godine

 

Sukladno članku 8. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te  obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera („Narodne novine“, broj 80/17), Povjerenstvo za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera ovim putem obavještava da će se:

 

ispit za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera u ovlaštenim tijelima za ovjeravanje i ovlaštenim tijelima za pripremu za ovjeravanje za

 

MJERILA MASE prema Dodatku 10. Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje („Narodne novine“, broj 90/14),

 

održati u razdoblju od 12. do 30. ožujka 2018. godine

 

u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Ibrišimovićeva 11, Zagreb prema rasporedu koji će biti dostavljen prijavljenim kandidatima.

 

Prijave za polaganje ispita za  ovlaštenog mjeritelja, odnosno ovlaštenog servisera zaprimaju se zaključno do 28. veljače 2018. godine na propisanom Obrascu prijave za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera, a propisani novčani iznos za polaganje ispita za svakog pojedinog kandidata uplaćuje se zaključno do 5. ožujka 2018. godine.

Prijavnica i ispitna pitanja

Molimo da se svi podaci u svezi s prijavljivanjem ispita (prijave, izjave, dokumenti) šalju na:

mario.nikolic@dzm.hr

 

Prijavnica

Ispitna pitanja za ovlaštene mjeritelje

Ispitna pitanja za ovlaštene servisere

Pitanja za polaganje posebnog dijela