16.01.2018. u 15:16

O B A V I J E S T o polaganju ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera tijekom veljače 2018. godine

  • za MJERILA DULJINE I KUTA (Dodatak 1) I MJERILA I MJERNE SUSTAVE ZA MJERENJE KOLIČINA TEKUĆINA RAZLIČITIH OD VODE (Dodatak 6) zajedno - u razdoblju od 12. do 16. veljače 2018. godine
  • za MJERILA I MJERNE SUSTAVE ZA MJERENJE KOLIČINA TEKUĆINA RAZLIČITIH OD VODE (Dodatak 6) - u razdoblju od 19. do 23. veljače 2018. godine
  • za MJERILA DULJINE I KUTA (Dodatak 1) – 26. veljače 2018. godine
  • za UREĐAJE ZA POKAZIVANJE OBUJMA (Dodatak 7) - 27. veljače 2018. godine 

 

Sukladno članku 8. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te  obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera („Narodne novine“, broj 80/17), Povjerenstvo za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera obavještava da će se:

 

  1. ispit za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera u ovlaštenim tijelima za ovjeravanje i ovlaštenim tijelima za pripremu za ovjeravanje za

MJERILA DULJINE I KUTA I MJERILA I MJERNE SUSTAVE ZA MJERENJE KOLIČINA TEKUĆINA RAZLIČITIH OD VODE prema Dodacima 1. i 6. Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje („Narodne novine“, broj 90/14),

održati u razdoblju od 12. do 16. veljače 2018. godine

u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Ibrišimovićeva 11, Zagreb prema rasporedu koji će biti dostavljen prijavljenim kandidatima.

Prijave za polaganje ispita za  ovlaštenog mjeritelja, odnosno ovlaštenog servisera zaprimaju se zaključno do 22. siječnja 2018. godine na propisanom Obrascu prijave za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera, a propisani novčani iznos za polaganje ispita za svakog pojedinog kandidata uplaćuje se zaključno do 29. siječnja 2018. godine.

 

 

  1. ispit za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera u ovlaštenim tijelima za ovjeravanje i ovlaštenim tijelima za pripremu za ovjeravanje za

MJERILA I MJERNE SUSTAVE ZA MJERENJE KOLIČINA TEKUĆINA RAZLIČITIH OD VODE prema Dodatku 6. Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje („Narodne novine“, broj 90/14),

održati u razdoblju od 19. do 23. veljače 2018. godine

u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Ibrišimovićeva 11, Zagreb prema rasporedu koji će biti dostavljen prijavljenim kandidatima.

Prijave za polaganje ispita za  ovlaštenog mjeritelja, odnosno ovlaštenog servisera zaprimaju se zaključno do 29. siječnja 2018. godine na propisanom Obrascu prijave za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera, a propisani novčani iznos za polaganje ispita za svakog pojedinog kandidata uplaćuje se zaključno do 5. veljače 2018. godine.

 

  1. ispit za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera u ovlaštenim tijelima za ovjeravanje i ovlaštenim tijelima za pripremu za ovjeravanje za

MJERILA DULJINE I KUTA prema Dodatku 1. Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje („Narodne novine“, broj 90/14),

održati 26. veljače 2018. godine

u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Ibrišimovićeva 11, Zagreb.

Pismeni dio Općeg dijela Ispita, članak 12. Pravilnika održat će s početkom u 9:00 sati.

Pismeni dio Posebnog dijela Ispita, članak 13. Pravilnika polaže se nakon završenog i ispravljenog pismenog Općeg dijela ispita.

Usmeni dio ispita održati će se nakon ispravljenog pismenog Posebnog dijela ispita.

Prijave za polaganje ispita za  ovlaštenog mjeritelja, odnosno ovlaštenog servisera zaprimaju se zaključno do 5. veljače 2018. godine na propisanom Obrascu prijave za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera, a propisani novčani iznos za polaganje ispita za svakog pojedinog kandidata uplaćuje se zaključno do 12. veljače 2018. godine.

 

 

  1. ispit za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera u ovlaštenim tijelima za ovjeravanje i ovlaštenim tijelima za pripremu za ovjeravanje za

UREĐAJI ZA POKAZIVANJE OBUJMA prema Dodatku 7. Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje („Narodne novine“, broj 90/14),

održati 27. i 28. veljače 2018. godine

u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Ibrišimovićeva 11, Zagreb.

Pismeni dio Općeg dijela Ispita, članak 12. Pravilnika održat će s početkom u 9:00 sati.

Pismeni dio Posebnog dijela Ispita, članak 13. Pravilnika polaže se nakon završenog i ispravljenog pismenog Općeg dijela ispita.

Usmeni dio ispita održati će se nakon ispravljenog pismenog Posebnog dijela ispita, te po potrebi 28. veljače 2018. godine.

Prijave za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja, odnosno ovlaštenog servisera zaprimaju se zaključno do 6. veljače 2018. godine na propisanom Obrascu prijave za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera, a propisani novčani iznos za polaganje ispita za svakog pojedinog kandidata uplaćuje se zaključno do 13. veljače 2018. godine.

Prijavnica i ispitna pitanja

Molimo da se svi podaci u svezi s prijavljivanjem ispita (prijave, izjave, dokumenti) šalju na:

mario.nikolic@dzm.hr

 

Prijavnica

Ispitna pitanja za ovlaštene mjeritelje

Ispitna pitanja za ovlaštene servisere

Pitanja za polaganje posebnog dijela