02.01.2018. u 14:45

 

Sukladno članku 8. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te  obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera („Narodne novine“, broj 80/17), Povjerenstvo za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera obavještava da će se

                                                                                                                                                    ispit za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera za

MJERILA TOPLINSKE ENERGIJE prema Dodatku 5. Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje („Narodne novine“, broj 90/14),

                                                                                                                                              održati 31. siječnja i 1. veljače 2018. godine

u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Ibrišimovićeva 11, Zagreb.

31. siječnja 2018.  - pismeni dio Općeg dijela Ispita, članak 12. Pravilnika s početkom u 9:00 sati.

                              - pismeni dio Posebnog dijela Ispita, članak 13. Pravilnika polaže se nakon završenog i ispravljenog pismenog Općeg dijela ispita.

Usmeni dio ispita održati će se 31. siječnja nakon ispravljenog pismenog Posebnog dijela ispita i po potrebi 1. veljače 2018. s početkom u 9:00 sati.

 

Prijave za polaganje ispita za  ovlaštenog mjeritelja, odnosno ovlaštenog servisera zaprimaju se zaključno do 10. siječnja 2018. godine na propisanom Obrascu prijave za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera, a propisani novčani iznos za polaganje ispita za svakog pojedinog kandidata uplaćuje se zaključno do 17. siječnja 2018. godine.

Prijavnica i ispitna pitanja

Molimo da se svi podaci u svezi s prijavljivanjem ispita (prijave, izjave, dokumenti) šalju na:

mario.nikolic@dzm.hr

 

Prijavnica

Ispitna pitanja za ovlaštene mjeritelje

Ispitna pitanja za ovlaštene servisere

Pitanja za polaganje posebnog dijela