12.12.2017. u 11:13

 

O B A V I J E S T

o polaganju  ispita za ovlaštenog  mjeritelja i ovlaštenog servisera za automatska mjerila razine tekućina u nepokretnim spremnicima (AMR)

 

Sukladno članku 8. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te  obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera („Narodne novine“, broj 80/17), Povjerenstvo za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera obavještava da će se

                        ispit za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera za

AUTOMATSKA MJERILA RAZINE TEKUĆINA U NEPOKRETNIM SPREMNICIMA (AMR) prema Dodatku 2. Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje („Narodne novine“, broj 90/14),

                       održati u razdoblju od 15. - 24. siječnja 2018. godine,

po grupama (popis kandidata po  grupama objavit će se naknadno na mrežnoj stranici Zavoda)  kako slijedi:

 

Grupa I.

15. i 16. siječnja 2018. - u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Ibrišimovićeva 11, Zagreb, s početkom u 9 h.

15. siječnja 2018.  - pismeni dio Općeg dijela Ispita, članak 12. Pravilnika.

                              - pismeni dio Posebnog dijela Ispita, članak 13. Pravilnika.

Usmeni dio ispita održati će se 15. i 16. siječnja 2018. prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Zavoda.

 

Grupa II.

17. i 18. siječnja 2018. - u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Ibrišimovićeva 11, Zagreb, s početkom  u 9h.

17. siječnja 2018.    -  pismeni dio Općeg dijela Ispita, članak 12. Pravilnika,

                                 - pismeni dio Posebnog dijela Ispita, članak 13. Pravilnika.

Usmeni dio ispita održati će se 17. i 18. siječnja 2018. prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Zavoda.

 

Grupa III.

19. i 22. siječnja 2018.  - u prostorijama Državnog zavoda  za  mjeriteljstvo, Ibrišimovićeva 11, Zagreb,  s početkom u 9 h.

19. siječnja 2018.  - pismeni dio Općeg dijela Ispita, članak 12. Pravilnika.

                              - pismeni dio Posebnog dijela Ispita, članak 13. Pravilnika.

Usmeni dio ispita održati će se 19. i 22. siječnja 2018. prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Zavoda.

 

Grupa IV.

23. i 24. siječnja 2018.- u prostorijama Državnog zavoda  za  mjeriteljstvo, Ibrišimovićeva 11, Zagreb,  s početkom u 9 h.

23. siječnja 2018.  - pismeni dio Općeg dijela Ispita, članak 12. Pravilnika.

                              - pismeni dio Posebnog dijela Ispita, članak 13. Pravilnika.

Usmeni dio ispita održati će se 23. i 24. siječnja 2018. prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Zavoda.

 

Prijave za polaganje ispita za  ovlaštenog mjeritelja, odnosno ovlaštenog servisera zaprimaju se zaključno do 22. prosinca 2017. godine na propisanom Obrascu prijave za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera, a propisani novčani iznos za polaganje ispita za svakog pojedinog kandidata uplaćuje se zaključno do 5. siječnja 2018. godine.

 

                                                        POVJERENSTVO ZA POLAGANJE ISPITA

 

 

 

Prijavnica i ispitna pitanja

Molimo da se svi podaci u svezi s prijavljivanjem ispita (prijave, izjave, dokumenti) šalju na:

mario.nikolic@dzm.hr

 

Prijavnica

Ispitna pitanja za ovlaštene mjeritelje

Ispitna pitanja za ovlaštene servisere

Pitanja za polaganje posebnog dijela