Obavijesti o polaganju ispita za ovlaštene mjeritelje i ovlaštene servisere

 

Sukladno članku 8. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te  obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera („Narodne novine“, broj 80/17), Povjerenstvo za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera obavještava da će se

                                                                                                                                                    ispit za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera za

MJERILA TOPLINSKE ENERGIJE prema Dodatku 5. Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje („Narodne novine“, broj 90/14),

                                                                                                                                              održati 31. siječnja i 1. veljače 2018. godine

u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Ibrišimovićeva 11, Zagreb.

31. siječnja 2018.  - pismeni dio Općeg dijela Ispita, članak 12. Pravilnika s početkom u 9:00 sati.

                              - pismeni dio Posebnog dijela Ispita, članak 13. Pravilnika polaže se nakon završenog i ispravljenog pismenog Općeg dijela ispita.

Usmeni dio ispita održati će se 31. siječnja nakon ispravljenog pismenog Posebnog dijela ispita i po potrebi 1. veljače 2018. s početkom u 9:00 sati.

 

Prijave za polaganje ispita za  ovlaštenog mjeritelja, odnosno ovlaštenog servisera zaprimaju se zaključno do 10. siječnja 2018. godine na propisanom Obrascu prijave za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera, a propisani novčani iznos za polaganje ispita za svakog pojedinog kandidata uplaćuje se zaključno do 17. siječnja 2018. godine.


Sukladno članku 8. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te  obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera („Narodne novine“, broj 80/17), Povjerenstvo za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera obavještava da će se

                                                                                                                                            

ispit za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera za

MJERILA VLAŽNOSTI ZRNA ŽITARICA I SJEMENKI ULJARICA (VLAGOMJERI) prema Dodatku 11. Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje („Narodne novine“, broj 90/14),

                                                                                                                                             održati 29. i 30. siječnja 2018. godine

u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Ibrišimovićeva 11, Zagreb.

29. siječnja 2018.  - pismeni dio Općeg dijela Ispita, članak 12. Pravilnika s početkom u 9:00 sati.

                             - pismeni dio Posebnog dijela Ispita, članak 13. Pravilnika polaže se nakon završenog i ispravljenog pismenog Općeg dijela ispita.

Usmeni dio ispita održati će se 29. siječnja nakon ispravljenog pismenog Posebnog dijela ispita i po potrebi 30. siječnja 2018. s početkom u 9:00 sati.

 

Prijave za polaganje ispita za  ovlaštenog mjeritelja, odnosno ovlaštenog servisera zaprimaju se zaključno do 8. siječnja 2018. godine na propisanom Obrascu prijave za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera, a propisani novčani iznos za polaganje ispita za svakog pojedinog kandidata uplaćuje se zaključno do 15. siječnja 2018. godine


 

O B A V I J E S T

o polaganju  ispita za ovlaštenog  mjeritelja i ovlaštenog servisera za automatska mjerila razine tekućina u nepokretnim spremnicima (AMR)

 

Sukladno članku 8. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te  obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera („Narodne novine“, broj 80/17), Povjerenstvo za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera obavještava da će se

                        ispit za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera za

AUTOMATSKA MJERILA RAZINE TEKUĆINA U NEPOKRETNIM SPREMNICIMA (AMR) prema Dodatku 2. Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje („Narodne novine“, broj 90/14),

                       održati u razdoblju od 15. - 24. siječnja 2018. godine,

po grupama (popis kandidata po  grupama objavit će se naknadno na mrežnoj stranici Zavoda)  kako slijedi:

 

Grupa I.

15. i 16. siječnja 2018. - u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Ibrišimovićeva 11, Zagreb, s početkom u 9 h.

15. siječnja 2018.  - pismeni dio Općeg dijela Ispita, članak 12. Pravilnika.

                              - pismeni dio Posebnog dijela Ispita, članak 13. Pravilnika.

Usmeni dio ispita održati će se 15. i 16. siječnja 2018. prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Zavoda.

 

Grupa II.

17. i 18. siječnja 2018. - u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Ibrišimovićeva 11, Zagreb, s početkom  u 9h.

17. siječnja 2018.    -  pismeni dio Općeg dijela Ispita, članak 12. Pravilnika,

                                 - pismeni dio Posebnog dijela Ispita, članak 13. Pravilnika.

Usmeni dio ispita održati će se 17. i 18. siječnja 2018. prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Zavoda.

 

Grupa III.

19. i 22. siječnja 2018.  - u prostorijama Državnog zavoda  za  mjeriteljstvo, Ibrišimovićeva 11, Zagreb,  s početkom u 9 h.

19. siječnja 2018.  - pismeni dio Općeg dijela Ispita, članak 12. Pravilnika.

                              - pismeni dio Posebnog dijela Ispita, članak 13. Pravilnika.

Usmeni dio ispita održati će se 19. i 22. siječnja 2018. prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Zavoda.

 

Grupa IV.

23. i 24. siječnja 2018.- u prostorijama Državnog zavoda  za  mjeriteljstvo, Ibrišimovićeva 11, Zagreb,  s početkom u 9 h.

23. siječnja 2018.  - pismeni dio Općeg dijela Ispita, članak 12. Pravilnika.

                              - pismeni dio Posebnog dijela Ispita, članak 13. Pravilnika.

Usmeni dio ispita održati će se 23. i 24. siječnja 2018. prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Zavoda.

 

Prijave za polaganje ispita za  ovlaštenog mjeritelja, odnosno ovlaštenog servisera zaprimaju se zaključno do 22. prosinca 2017. godine na propisanom Obrascu prijave za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera, a propisani novčani iznos za polaganje ispita za svakog pojedinog kandidata uplaćuje se zaključno do 5. siječnja 2018. godine.

 

                                                        POVJERENSTVO ZA POLAGANJE ISPITA

 

 

 

[ Više... ]

13.11.2017. u 14:15

 

Povjerenstvo za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera poziva ovlaštena tijela za obavljanje poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje i poslova ovjeravanja zakonitih mjerila, za taksimetre, da prijave ovlaštenje mjeritelje odnosno servisere zaposlene u tijelima do 24. studenog 2017. godine na Obrascu prijave za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera.

 

Nakon dostavljene prijave potrebno je napraviti uplatu za polaganje ispita za pojedinog mjeritelja/servisera.

 

Ispit će se održati 11. i 12. prosinca 2017. godine.

 

11. prosinca 2017. godine će se održati pismeno polaganje Općeg dijela Ispita, članak 12. Pravilnika, s početkom u 9 sati u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Ibrišimovićeva 11, Zagreb.

 

Nakon pregleda Općeg dijela isti dan piše se pismeni dio Posebnog dijela Ispita, članak 13. Pravilnika.

 

Usmeni dio ispita, za one koji su položili pismeni dio ispita, održat će se 12. prosinca 2017. godine prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Zavoda.


13.11.2017. u 08:15

 

Povjerenstvo za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera poziva ovlaštena tijela za obavljanje poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje i poslova ovjeravanja zakonitih mjerila, uređaji za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika (etilometri), da prijave ovlaštenje mjeritelje odnosno servisere zaposlene u tijelima do 28. studenog 2017. godine na Obrascu prijave za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera.

 

Nakon dostavljene prijave potrebno je napraviti uplatu za polaganje ispita za pojedinog mjeritelja/servisera.

 

Ispit će se održati 13. i 14. prosinca 2017. godine.

 

13. prosinca 2017. godine  će se održati  pismeno polaganje Općeg dijela Ispita, članak 12. Pravilnika, s početkom u 9 sati u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Ibrišimovićeva 11, Zagreb.

 

Nakon pregleda Općeg dijela isti dan piše se pismeni dio Posebnog dijela Ispita, članak 13. Pravilnika.

 

Usmeni dio ispita, za one koji su položili pismeni dio ispita, održat će se 14. prosinca 2017. godine prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Zavoda.


 

Državni zavod za mjeriteljstvo, sredinom prosinca 2017. godine, započinje s organiziranjem polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera (Narodne novine 80/2017) i to za uređaje za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu i za taksimetre.

Prijavnica za polaganje ispita, ispitna pitanja za opći dio ispita za mjeritelje i servisera te pitanja za polaganje posebnog dijela ispita mogu se preuzeti na sljedećim poveznicama:

 

Prijavnica

Ispitna pitanja za ovlaštene mjeritelje

Ispitna pitanja za ovlaštene servisere

Pitanja za polaganje posebnog dijela

[ Više... ]

Prijavnica i ispitna pitanja

Molimo da se svi podaci u svezi s prijavljivanjem ispita (prijave, izjave, dokumenti) šalju na:

mario.nikolic@dzm.hr

 

Prijavnica

Ispitna pitanja za ovlaštene mjeritelje

Ispitna pitanja za ovlaštene servisere

Pitanja za polaganje posebnog dijela