Znak proizvođača

Svi proizvođači predmeta od plemenitih kovina u Republici Hrvatskoj moraju biti registrirani tj. upisani u popis proizvođača predmeta od plemenitih kovina koji vodi Državni zavod za mjeriteljstvo, Služba za plemenite kovine.

Pravilnikom o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina (NN 41/16), propisuje se znak proizvođača (oblik i sadržaj žiga) kojim mora biti obilježen predmet od plemenite kovine, izrađen od proizvođača u Republici Hrvatskoj

Na slici je prikaz oblik znaka (žiga) proizvođača označen rimskim brojem u kojem je smješten dvoznamenkasti broj


 


 

 

Da bi proizvođač predmeta od plemenitih kovina dobio znak (žig) proizvođača, mora Državnom zavodu za mjeriteljstvo (DZM) podnijeti sljedeće dokumente:

  1. Ispunjen obrazac naziva „Zahtjev za dodjelu znaka proizvođača

  2. Preslik rješenja o otvaranju obrta od nadležnog Ureda za gospodarstvo (ako se radi o obrtničkoj zlatarskoj radnji) ili preslik registracijskog akta od nadležnog Trgovačkog suda (ako se radi o Trgovačkom društvu).

  3. Preslik obrtnice

  4. Popis opreme

 

Po provedenom postupku, Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM) izdaje Rješenje o znaku proizvođača.

 


Znak dobavljača

Dobavljač predmeta od plemenitih kovina dužan je predmet od plemenitih kovina označiti svojim znakom dobavljača. Obvezi označivanja znakom dobavljača ne podliježu dobavljači predmeta od plemenitih kovina ako su predmeti označeni znakom proizvođača druge države članice Europske unije, države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP)/Europskom udruženju za slobodnu trgovinu (EFTA) ili Turske. Pravilnik o znaku dobavljača predmeta od plemenitih kovina (NN 41/16) propisuje se znak dobavljača, oblik i sadržaj žiga.

 

Na slici je prikaz oblik znaka (žiga) dobavljača:

 

 

 

X - veliko slovo hrvatske abecede s izuzetkom slova s kvačicom (A,B,C,D,…..S,T,U,V, i Z)

 

00 - brojevi od 01 do 99

 

Da bi dobavljač predmeta od plemenitih kovina dobio znak (žig) dobavljača, mora Državnom zavodu za mjeriteljstvo (DZM) podnijeti sljedeće dokumente:

  1. Ispunjen obrazac naziva „Zahtjev za dodjelu znaka dobavljača

  2. Preslik rješenja o otvaranju obrta od nadležnog Ureda za gospodarstvo (ako se radi o obrtničkoj zlatarskoj radnji) ili preslik registracijskog akta od nadležnog Trgovačkog suda (ako se radi o Trgovačkom društvu) s odgovarajućom djelatnošću.

  3. Popis opreme

 

Po provedenom postupku, Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM) izdaje Rješenje o znaku dobavljača.