Zakoni i ostali propisi

 

Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN 36/15)

 

Pravilnik o naknadi troškova u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina (NN 66/18)

Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i načinu plaćanja troškova za uzimanje uzoraka predmeta od plemenitih kovina prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora (NN 53/17)

Pravilnik o drugim tehničkim zahtjevima koje, osim tehničkih zahtjeva u pogledu stupnja čistoće, moraju ispunjavati predmeti od plemenitih kovina (NN 18/17)

Pravilnik o postupku ispitivanja, načinu određivanja stupnja čistoće i žigosanju državnim židom predmeta od plemenitih metala (NN 108/16)

Pravilnik o tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati radne prostorije i oprema za ispitivanje i žigosanje državnim žigom predmeta od plemenitih kovina (NN 71/16)

Pravilnik o obliku i sadržaju oznake čistoće predmeta od plemenitih kovina (NN 71/16)

Pravilnik o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina (NN 41/16)

Pravilnik o znaku dobavljača predmeta od plemenitih kovina (NN 41/16)

Pravilnik o oblicima državnih žigova (NN 107/93)

 

Zakon o potvrđivanju Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina (NN 13/17)

 

 

Sadržaj kadmija i nikla u predmetima opće potrošnje:

 

Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (NN 125/09 i NN 23/13)

Izmjena i dopuna liste opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen (NN 40/12)