Ispitivanje i žigosanje

Ispitivanjem i žigosanjem predmeta od plemenite kovine utvrđuje se i jamči njegova čistoća.

Ispitivanje i žigosanje državnim žigom predmeta od plemenitih kovina obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM).

Predmeti od plemenitih kovina ispituju se i žigošu u službenim prostorijama DZM-a. Iznimno na zahtjev proizvođača ili uvoznika, mogu se predmeti od plemenitih kovina ispitivati i žigosati državnim žigom i izvan službenih prostorija  Zavoda.

Proizvođači predmeta od plemenitih kovina iz Republike Hrvatske obvezni su DZM-u dostaviti predmete od plemenitih kovina na ispitivanje i žigosanje. Stranke su obvezne DZM-u pri podnošenju predmeta od plemenitih kovina na ispitivanje i žigosanje podnijeti pismeni zahtjev (prijavu) u kojoj će naznačiti vrstu predmeta, broj komada, i čistoću slitine.

Pismeni zahtjev podnosi se na obrascu Zahtjev za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina.

Ako DZM ispitivanjem utvrdi da predmet podnesen na ispitivanje ima odgovarajuću deklariranu čistoću, žigosat će predmet.

 

 

Ako se ispitivanjem utvrdi da podneseni predmet nema ni najniži stupanj čistoće za odgovarajuću plemenitu kovinu, DZM će uskratiti žigosanje i o tome donijeti rješenje.

Ako stranka nije zadovoljna nalazom DZM-a, može u roku od petnaest dana podnijeti žalbu ravnatelju DZM-a i zahtijevati ponovno ispitivanje, a ravnatelj DZM-a donosi rješenje po žalbi.

 

 

Predmeti od plemenitih kovina u osobnom vlasništvu moraju se ispitati i žigosati samo ako ih vlasnik stavlja u promet. DZM je obvezan na zahtjev vlasnika predmeta od plemenite kovine obaviti ispitivanje i žigosanje takva predmeta u skladu s odredbama Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (“Narodne novine” br. 36/15. ).