Međunarodna suradnja

Državni zavod za mjeriteljstvo, nakon preustroja 2003. godine, nastavio je s praksom radnog i profesionalnog povezivanja  s  europskom i međunarodnom organizacijom za zakonsko mjeriteljstvo (OIML, WELMEC).

U tom smislu se kroz sudjelovanje u radu radnih grupa  aktivno uključuje i  pridonosi njihovom radu, s ciljem:

 

 • razmjene znanja, iskustava i informacija vezano uz pitanja zakonskog mjeriteljstva;
 • praćenja razvoja  zakonskog mjeriteljstva u svim njegovim područjima s posebnim naglaskom na mjeriteljske direktive (mjerila, neautomatske vage), pretpakovine i BMS i mjerne jedinice;
 • pružanja doprinosa unaprijeđenju mjeriteljske struke na temelju vlastitih iskustava i rezultata,
 • promocije obuke o zakonskom mjeriteljstvu, nadzora nad tržištem, pretpakovinama i BMS
 • ispunjavanja preuzetih obveza radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, u okviru svoje nadležnosti.

 

Međunarodna suradnja Državnog zavoda za mjeriteljstvo prvenstveno se odnosi na provedbu sljedećih aktivnosti:

 

 • Aktivnosti koje proizlaze iz potpisanih bilateralnih ugovora o suradnji;
 • Aktivnosti vezane uz članstvo u Europskoj suradnji u zakonskom mjeriteljstvu (WELMEC);
 • Aktivnosti vezane uz članstvo u Međunarodnoj organizaciji za zakonsko mjeriteljstvo (OIML),
 • Aktivnosti vezane uz ispunjavanje zahtjeva EU i prihvaćanje pravne stečevine
 • Druge međunarodne aktivnosti (suradnja na regionalnoj razini).

 

 BILATERALNI UGOVORI O SURADNJI

 

Državni zavod za mjeriteljstvo svoju bilateralnu suradnju temelji na niže potpisanim bilateralnim ugovorima o suradnji, koji pokrivaju ove oblike suradnje: rad na zajednički dogovorenim temama, uklanjanje tehničkih zapreka razmjena osoblja,  razmjena informacija od obostranog interesa te ostale aktivnosti kojima je svrha promoviranje zakonskog mjeriteljstva.  

 

Albanija

 • Ugovor o suradnji između Državnog zavoda za mjeriteljstvo i Albanske  opće uprave za normizaciju (DPS)  

Bugarska

 • Sporazum o međusobnoj suradnji između Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo i Državne agencije za normizaciju i mjeriteljstvo Republike Bugarske 

Bosna i Hercegovina

 • Memorandum o razumijevanju potpisan između Državnog zavoda za mjeriteljstvo i Instituta za mjeriteljstvo BiH

Makedonija

 • Sporazum o suradnji između Državnog zavoda za mjeriteljstvo i Zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo

Slovenija

 • Sporazum o suradnji između Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo i Ministarstva za ekonomske odnose i razvoj Republike Slovenije (2000.)
 • Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i  Republike Slovenije
 • Sporazum o međusobnom priznavanju izvješća o ispitivanju i potvrda o sukladnosti

Slovačka

 • Ugovor o suradnji između Državnog zavoda za mjeriteljstvo i Slovačkog zavoda za normizaciju, mjeriteljstvo i ispitivanje

Turska

 • Ugovor o suradnji između Državnog zavoda za mjeriteljstvo i Turskog instituta za normizaciju (TSE)