18.09.2018. u 11:01

Državni zavod za mjeriteljstvo otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Uredbe o objavi Izmjena i dopuna Dodataka I. i II. Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina, od 20. travnja 2018.

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 18. listopada 2018. godine dostave svoje prijedloge i komentare.

 

Više o tome saznajte na slijedećoj stranici.