31.07.2018. u 21:11

Državni zavod za mjeriteljstvo otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o sadržaju i obliku državnog žiga.

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 01. rujna 2018. godine dostave svoje prijedloge i komentare.

 

Više o tome saznajte na slijedećoj stranici.