11.01.2018. u 15:45

Državni zavod za mjeriteljstvo otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o postupku ispitivanja vodomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 12. veljače 2018. godine dostave svoje prijedloge i komentare.

 

Više o tome saznajte na slijedećoj stranici.