Obavijesti12. Konferencija o mjeriteljstvu i akreditaciji održana je 19. svibnja 2017. godine u Opatiji. Konferencija je organizirana povodom obilježavanja Svjetskog dana mjeriteljstva (20. svibnja) i Svjetskog dana akreditacije (9. lipnja).

Organizator konferencije bilo je Hrvatsko mjeriteljsko društvo a suorganizatori Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatski zavod za norme i Hrvatski mjeriteljski institut, uz pokroviteljstvo Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Tema ovogodišnje konferencije bila je „Mjeriteljstvo i transport“ koja je i tema ovogodišnjeg Svjetskog dana mjeriteljstva.Državni zavod za mjeriteljstvo otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o načinu uzimanja uzoraka i plaćanja troškova za uzorke predmeta od plemenitih kovina prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 6. svibnja 2017. godine dostave svoje prijedloge i komentare.

 

Više o tome saznajte na slijedećoj stranici.


Obavijest o smrti kolege Antuna...

Nakon duge i teške bolesti zauvijek nas je napustio naš dragi kolega i prijatelj,

Antun Ljubičić, ing.

 

Posljednji ispraćaj će se održati u ponedjeljak 3. travnja 2017. godine u 13 sati na groblju Višnjevac, u Osijeku.


Ravnateljica Brankica Novosel...

Ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo Brankica Novosel gostovala je  u HRT-ovoj emisiji „Dobro jutro, Hrvatska“,  gdje je govorila je o ljetnom računanju vremena odnosno zašto i od kada koristimo ljetno računanje vremena. Cijeli prilog možete pogledati ovdje.

Također je dala izjavu za Dnevnik NoveTV koju možete pogledati ovdje.


Dana 17.03.2017. u Narodnim novinama broj 24/2017 objavljen je Pravilnik o načinu na koji se provodi ispitivanje tipa mjerila.

 

Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2017. godine donijela

Uredbu o ljetnom  računanju vremena u 2017. godini prema kojoj ljetno računanje vremena u 2017. godini počinje 26. ožujka 2017. godine u 02 h 00 min i 00 s, a završava 29. listopada 2017. godine u 03 h 00 min i 00 s.

Uredba o računanju vremena u 2017. godini objavljena je u „Narodnim novinama“ broj 15/2017.


Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 09. veljače 2017. godine imenovala je Brankicu Novosel ravnateljicom Državnog zavoda za mjeriteljstvo.


Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) stupio je na snagu 1. siječnja 2017. godine.

 

Na temelju navedenog Zakona Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17) koja stupa na snagu dana 1. veljače 2017. godine.

 

Zakonom o upravnim pristojbama propisano je da se upravne pristojbe (dalje u tekstu: pristojbe) plaćaju  za pismena i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim misijama, konzularnim uredima i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim upravnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, prema odredbama toga Zakona i u iznosu utvrđenom Tarifom upravnih pristojbi.

 

U Glavi drugoj Zakona o upravnim pristojbama kojom su utvrđena oslobođenja od plaćanja pristojbi, u članku 9., između ostalih predmetnih oslobođenja naplate upravnih pristojbi, stavkom 2. točkom 4. propisano je da se pristojbe ne plaćaju na sva pismena i radnje pred tijelima koja u okviru svog djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju za koje je plaćanje naknade propisano posebnim propisom.


Državni zavod za mjeriteljstvo, Sektor za mjeriteljstvo i plemenite kovine, Služba za plemenite kovine, Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja, Ibrišimovićeva 11, Zagreb, od 16. prosinca 2016. godine akreditiran je prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija, za kemijsko ispitivanje plemenitih kovina.

 

Tijekom listopada 2016. Hrvatska akreditacijska agencija provela je ocjenjivanje dokumentacije i ocjenjivanje laboratorija Odjela za plemenite kovine i kemijska mjerenja Državnog zavoda za mjeriteljstvo prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija.

 

Područje akreditacije Odjela za plemenite kovine i kemijska mjerenja Državnog zavoda za mjeriteljstvo  

 

Kemijsko ispitivanje plemenitih kovina

 

 1. Utvrđivanje srebra volumetrijskom ( potenciometrijskom) metodom uporabom natrijevog klorida prema normi ISO 13756:2015, modifikacija u točci 7.1.1. i 7.2.1.

 2. Utvrđivanje zlata- Metoda kupelacije (analiza vatrom) prema normi HRN EN ISO 11426:2008.

   

Provedenim postupkom akreditacije i Potvrdom o akreditaciji dokazana je stručna i tehnička osposobljenost Odjela za plemenite kovine i kemijska mjerenja Državnog zavoda za mjeriteljstvo za obavljanje navedenih kemijskih ispitivanja plemenitih kovina u skladu sa svim zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija.

 

Potvrda o akreditaciji


Sastanak s ovlaštenim tijelima za obavljanje poslova ovjeravanja i/ili pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje mjerila mase, održan 19. prosinca 2016. godine

 

Dana 19. prosinca 2016. godine u Državnom zavodu za mjeriteljstvo, Capraška 6/8, održan je radni sastanak s ovlaštenim tijelima za obavljanje poslova ovjeravanja i/ili pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje mjerila mase.

Teme sastanka bile su:

 

Ispred Državnog zavoda za mjeriteljstvo prezentacije su održali zamjenik ravnatelja mr.sc. Božidar Ljubić, dipl.ing., načelnik Sektora za mjeriteljstvo i plemenite kovine Krešimir Vrgoč, dipl.ing., voditelj Službe mjeriteljskih poslova PJ Osijek Željko Poturica, dipl.ing., voditelj Samostalne službe za mjeriteljsku inspekciju Tomislav Stipić, dipl.ing. te ispred tvrtke Vage Lukavečki d.o.o. tehnički voditelj Odjela mjeriteljstva Ljubomir Šaško, dipl.ing.

 

Materijali sa sastanka:

 

Zapisnik

Evidencija prisutnih
 

Prezentacija mr. sc. Božidar Ljubić, dipl.ing.

Prezentacija Krešimir Vrgoč, dipl.ing.

Prezentacija 1 Željko Poturica, dipl. ing.

Prezentacija 2 Željko Poturica, dipl. ing.

Prezentacija Ljubomir Šaško, dipl. ing.

Prezentacija Tomislav Stipić, dipl. ing.


Sastanak s ovlaštenim tijelima za ovjeravanje (OTO)

održan 13. prosinca 2016. godine

 

Dana 13. prosinca 2016. godine na lokaciji Capraška 6/8 održan je radni sastanak predstavnika ovlaštenih tijela za ovjeravanje (OTO) s predstavnicima Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM). Sastanak je sazvan radi predstavljanja zakonodavnih aktivnosti i aktualnih tema u području izobrazbe za ovlaštenog mjeritelja sukladno Zakonu o mjeriteljstvu (NN 74/14) (Zakon) i provedbenih propisa donesenih sukladno Zakonu, poglavito Pravilniku o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja (NN 02/16) (Pravilnik).

Ispred DZM-a i Radne grupe za izradu programa izobrazbe za ovlaštenog mjeritelja i/ili servisera (RG) prezentacije su održali zamjenik ravnatelja mr.sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., dr. sc. Solveg Kovač (voditeljica RG), Željko Poturica, dipl. ing. (voditelj SMP – PJ Osijek) i Krešimir Vrgoč, dipl. ing. (načelnik Sektora za mjeriteljstvo i plemenite kovine).

 

Materijali sa radnog sastanka :

Zapisnik

Odluka o osnivanju radne grupe

Evidencija prisutnih

OIML D 14

 

Prezentacija mr. sc. Božidar Ljubić i dr. sc. Solveg Kovač

Prezentacija Željko Poturica, dipl. ing.

Prezentacija Krešimir Vrgoč, dipl. ing

 

 


Dana 21. 12. 2016. u Narodnim novinama broj 120/2016 objavljen je Pravilnik o obvezi vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila u uporabi.

 

Pravilnik stupa na snagu 8. dana od dana objave u Narodnim novinama.


Dana 2. 12. 2016. u Narodnim novinama broj 112 objavljen je Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora.  

 

Pravilnik stupa na snagu 8. dana od dana objave u Narodnim novinama.
Dana 2.11.2016. u Narodnim novinama broj 100, objavljen je Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za mjerenje tlaka u gumama motornih vozila.

Pravilnik stupa na snagu 8. dana od dana objave u Narodnim novinama.


Priznanje Hrvatskoj i Državnom zavodu...

Na 18. sastanku međunarodnog udruženja ispitnih ureda za predmete od plemenitih kovina (IAAO) održani su izbori za novog predsjednika udruženja, kao i njegovih zamjenika.

Gospodin Scott Walter izabran je za novog predsjednika IAAO, a gospodin Peters Brangulis i gospođa Stela Pili za njegove zamjenike.

Imenovanje gospođe Stele Pili za zamjenicu  IAAO je ujedno i veliko priznanje za Hrvatsku i Zavod.

 


79. sastanak Stalnog odbora...

Konvencija o kontroli i označavanju predmeta od plemenitih kovina (Konvencija) je međunarodni sporazum među državama kako bi se olakšala  prekogranična trgovina predmetima od plemenitih kovina, a istovremeno održala zaštita potrošača. Države, koje su potpisnice Konvencije, priznaju u svojim  zemljama predmete koji su žigosani žigom konvencije CCM (CCM = Common Control Mark) i takvi predmeti ne podliježu ponovnom ispitivanju i žigosanju. CCM žig je prvi međunarodno priznati žig, ne samo među državama potpisnicama Konvencije, već i ostalim državama, gdje je priznat kao simbol „kvalitete“ .

[ Više... ]

18. sastanak Međunarodnog udruženja...

Međunarodno udruženje ispitnih ureda za predmete od plemenitih kovina (IAAO) predstavlja ispitne urede širom svijeta te služi za razmjenu  općih i tehničkih informacija. Ispitni uredi su tijela nadležna za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina. IAAO udruženje trenutno ima 47 članova iz 37 država. Konvencija i IAAO udruženje blisko surađuju, a članstvo u IAAO je prva stepenica ulaska u Konvenciju.

[ Više... ]

30. listopada 2016. - Završetak...

 

Sukladno Uredbi o ljetnom računanju vremena u 2015. i 2016. godini („Narodne novine“, broj 15/15), ljetno računanje vremena u 2016. godini završava 30. listopada 2016. godine  u 03 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s


Na temelju Zakona mjeriteljstvu („Narodne novine“ broj 74/14) dana 14. listopada 2016. objavljeni su sljedeći pravilnici u „Narodnim novinama“ broj 92.:

 

 

 

Pravilnici stupaju na snagu 8 dana od objave u „Narodnim novinama“.


 

Povodom nekoliko dostavljenih upita, te prijava za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja/servisera, sukladno obvezama iz Zakona o mjeriteljstvu (Narodne novine, broj 74/2014), Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (Narodne novine, broj 90/2014), Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja (Narodne novine, broj 02/2016) i Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog servisera (Narodne novine, broj 45/2016) Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM) kao tijelo za provedbu izobrazbe i ispita za ovlaštenog mjeritelja i servisera izvješćuje sve zainteresirane i obveznike polaganja istih da je započeo pripremne radnje oko izrade materijala za izobrazbu na osnovu OIML međunarodnog dokumenta (OIML D 14). OIML D 14 daje preporuke za izvođenje izobrazbe u 5 modula pa će ga DZM kao nositelj primjeniti na sličan način.

Nakon što DZM donese konačnu odluku o načinu provođenja izobrazbe o istome ćete u najkraćem roku biti obaviješteni.

                                                                        Zamjenik ravnatelja 

                                                                 mr.sc. Božidar Ljubić, dipl.ing.


Temeljem Zakona o mjeriteljstvu („Narodne novine“ broj 74/14) dana 14. rujna 2016. objavljeni su sljedeći pravilnici u „Narodnim novinama“ broj 82.:

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pretpakovine stalnih nazivnih količina punjenja označenih masom ili obujmom

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za boce koje se upotrebljavaju kao mjerni spremnici

Pravilnik o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda


Pravilnici stupaju na snagu 8 dana od objave u „Narodnim novinama“.


Na temelju Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina („Narodne novine“ broj 36/15) dana 04. kolovoza 2016. objavljeni su sljedeći pravilnici u „Narodnim novinama“ broj 71.:

 

 

 

Pravilnici stupaju na snagu 8 dana od objave u „Narodnim novinama“.


U sklopu 17. međunarodnog simpozija o kvaliteti koji se održao 16. - 18. ožujka o.g. u Zadru, Državnom zavodu za mjeriteljstvo dodijeljena je povelja Hrvatskog društva menadžera kvalitete za naročit doprinos razvoju i djelatnosti Hrvatskog društva društva menadžera kvalitete i kvalitete uopće.

 

Priznanje je ispred Državnog zavoda za mjeriteljstvo primio zamjenik ravnatelja Božidar Ljubić.

 

Priznanja i povelje, pojedincima i organizacijama koji su pridonijeli razvoju HDMK-a te kvalitete uopće, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete dodijelilo je povodom 20. godišnjice rada društva.


27. ožujka 2016. - Početak ljetnog...

Sukladno Uredbi o ljetnom računanju vremena u 2015. i 2016. godini („Narodne novine“, broj 15/15), ljetno računanje vremena u 2016. godini počinje 27. ožujka 2016. godine u 02 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed, vrijeme u 02 h 00 min i 00 s računa kao 03 h 00 min i 00 s.


Dana 09.03.2016. godine objavljen je Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine« broj 21/2016), radi usklađivanja s Direktivom 2014/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. godine o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje mjernih instrumenata na tržištu.

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU (»Narodne novine« broj 93/2011) Pravilnik je prošao postupak usklađivanja i usuglašavanja s Ministarstvom vanjskih poslova. Ujedno je s ciljem informiranja stručne i šire javnosti o pitanjima iz svog djelokruga, prijedlog propisa objavljen na Internet stranici ovoga Zavoda 19.01.2016. godine.

Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine« broj 85/2013).


Dana 09.03.2016. godine objavljen je Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (»Narodne novine« broj 21/2016), radi usklađivanja s Direktivom 2014/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. godine o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje neautomatskih vaga na tržištu.

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU (»Narodne novine« broj 93/2011) Pravilnik je prošao postupak usklađivanja i usuglašavanja s Ministarstvom vanjskih poslova. Ujedno je s ciljem informiranja stručne i šire javnosti o pitanjima iz svog djelokruga, prijedlog propisa objavljen na Internet stranici ovoga Zavoda 11.02.2016. godine.

Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (»Narodne novine« broj 75/2013).


Sukladno interesu javnosti, Državni zavod za mjeriteljstvo se odazvao pozivu Nove TV da u emisiji "Provjereno",  koja je emitirana dana  21. siječnja 2016. godine, sudjeluje u snimanju  priloga pod nazivom

 „ Je li istina da nas u trgovinama varaju na vagama“.

U snimanju priloga sudjelovali su mjeriteljski inspektori i mjeritelji DZM, koji su u sklopu inspekcijskih nadzora obavili na licu mjesta mjeriteljsko ispitivanje i provjeru neautomatskih vaga preko koji se obavljaju  trgovačke transakcije prema potrošačima, a sve u svrhu objektivnog informiranja javnosti.

Navedeni prilog možete pogledati na sljedećem video isječku.  
 

Od 2. studenog 2015. godine Državni zavod za mjeriteljstvo posluje na novoj adresi:

 

Capraška 6, Zagreb

 

Preseljenje je u tijeku te su mogući prekidi u radu s aplikacijama i telefonskim pozivima.

 

Hvala na razumijevanju

 

Državni zavod za mjeriteljstvo


Završetak ljetnog računanja vremena

Sukladno Uredbi o ljetnom računanju vremena u 2015. i 2016. godini („Narodne novine“ broj 15/15), ljetno računanje vremena u 2015. godini završava 25. listopada 2015. godine u 03 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s.


10. rujna 2015. godine održan je 77. sastanak Stalnog odbora Konvencije o nadzoru i označavanju predmeta od plemenitih kovina (Hallmarking Convention) u Londonu, Velika Britanija.

Sastanak je ujedno bio i proslava 40. obljetnice  postojanja Konvencije, te je sudionicima sastanka na večeri dobrodošlice pročitano pismo HRH Princa od Wales, koji nije bio u mogućnosti prisustvovati sastanku.

 

 

Predstavnik Depozitara Konvencije  Švedsko ministarstvo vanjskih poslova izvijestio je prisutne na sastanku da je Depozitar poslao službeni poziv Vladi Republike Hrvatske za priključenje Konvenciji.

Time se postupak priključenja Republike Hrvatske bliži svome cilju, a sam postupak započeo je slanjem zahtjeva za pristupanje u siječnju 2014., te nadzora  Inspekcijske skupine Konvencije 13. - 14. studenoga 2014.  Državnom zavodu za mjeriteljstvo - Službu za plemenite kovine, Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja, Ibrišimovićeva 11, Zagreb. Tijekom nadzora , Inspekcijska skupina je provjeravala usuglašenost Republike Hrvatske u pogledu zakonske regulative i tehničkih zahtjeva sa zahtjevima Konvencije. Članovi inspekcijske skupine bili su Ronald Le Bas  iz Irske kao Voditelj Inspekcijske skupine ,Thomas Brodmann iz Švicarske zadužen za zakonsku usuglašenost, Dr Irena Grabec Švegl iz Slovenije zadužena za tehničku usuglašenost i Daniel Brunner, Tajnik Konvenciji. 

 

 

Tijekom perioda od 6 mjesece niti jedna zemlja članica Konvencije nije se protivila pristupanju Republike Hrvatske priključenju Konvenciji čime su završene pretpostavke za priključenja Republike Hrvatske Konvenciji.

Na sastanku se raspravljalo i o mogućem unapređenju Konvencije  i novim pravcima razvoja, raspravljalo se o komunikaciji među članovima Konvencije, te se raspravljalo i drugim značajnim pitanjima vezanim uz zbivanja nadzora predmeta od plemenitih kovina na tržištu zemalja članica Konvencije.

Predsjedavajući Konvenciji Ronald Le Bas zbog odlaska u mirovinu je zadnji put prisustvovao sastanku, a ujedno je izabrana i nova predsjedavajuća Konvencije gospođa Dalia Yarom iz Izraelskog ureda za ispitivanje predmeta od plemenitih kovina.

Slijedeći sastanak Konvencije zakazan je za 09. ožujak 2016 u Lisabonu, Portugal.

 

11. rujna 2015. godine, održan je i 16. sastanak Međunarodnog udruženja ureda za ispitivanje predmeta od plemenitih kovina (IAAO) u u Londonu, Velika Britanija.

Državni zavod za mjeriteljstvo je stalni član i redovno prisustvuje sastancima Udruženja.

Tom prilikom London Assay Offices, omogućio je sudionicima sastanka posjet njegovim laboratorijima, koji se nalazi u  sklopu Goldsmiths’ Hall-a.

Sadržaj sastanak vezan  je za unapređenje rada IAAO,uz način ispitivanja, među laboratorijska ispitivanja (RR), označavanja odnosno potvrđivanja predmeta od plemenitih kovina unutar IAAO , te komunikaciji među članovima IAAO. Na sastanku je na tri godine  izabran novi  predsjedavajući gospodin Thomas Brodmann iz Švicarskog ureda za ispitivanje predmeta od plemenitih kovina.

Slijedeći sastanak IAAO zakazan je za 10. ožujak 2016 u u Lisabonu, Portugal.

Zavod je predstavljala Josipa Alerić, dipl.ing, voditeljica Službe za plemenite kovine, Mr. Sc. Božidar Ljubić, dipl. ing. Zamjenik ravnatelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo, a u ime Ministarstva gospodarstva sastancima je prisustvovao i Ismar Avdagić, dipl. iur. Pomoćnik Ministra gospodarstva.

 

 

 

[ Više... ]

Od 25. – 29. svibnja 2015. godine Državni zavod za mjeriteljstvo, u zajedničkoj suradnji s njemačkim nacionalnim mjeriteljskim institutom (Physikalisch Technische Bundesanstalt, organizirao je trening za mjeriteljske službenike iz Bosne i Hercegovine (IMBiH, RZSM i FMERI). Trening je organiziran u području inspekcijskog nadzora pretpakovina te ovjeravanja zakonitih mjerila. Tijekom svog boravka u Zagrebu, mjeriteljskim službenicima  iz Bosne i Hercegovine pružila se mogućnost za stjecanje teoretskih i praktičnih znanja koja se odnose na primjenu odgovarajućih zakonskih propisa u gore spomenutim mjeriteljskim područjima.

Posjet je organiziran u sklopu PTB-ovog projekta „Jačanje mjeriteljske infrastrukture u Bosni i Hercegovini“.


Zamjenik ravnatelja mr. sc. Božidar...

 

30. ožujka 2015.  zamjenik ravnatelja mr.sc. Božidar Ljubić, dipl.ing. govorio je o promjeni na ljetno računanje vremena u emisiji Hrvatske televizije „Dobro jutro, Hrvatska“.

Emisiju pogledajte na slijedećem VIDEO linku


14.01.2015. u 13:46
Centar unutarnjeg tržišta EU

CENTAR UNUTARNJEG TRŽIŠTA EU

www.cut.hr

 

Jedan ulaz na unutarnje tržište EU

 

Unutarnje tržište EU (uključujući Norvešku, Island i Lihtenštajn) svojim građanima i poduzetnicima nudi različite mogućnosti, kao primjerice studiranje, zapošljavanje ili širenje poduzetničke djelatnosti u drugu državu članicu i sl. Prije svega potrebno je pravovremeno se informirati i kontaktirati određena nadležna tijela.

 

Od pristupanja EU, u Ministarstvu gospodarstva djeluju mnoge kontakte točke i alati koji građanima, poduzetnicima i nadležnim tijelima omogućavaju brz i besplatan pristup ključnim informacijama o pravima i mogućnostima na unutarnjem tržištu EU:

 • potrošačima besplatno pružaju informacije o njihovim pravima u prekograničnoj kupovini te im pružaju pomoć prilikom podnošenja pritužbi i rješavanja sporova s trgovcima (Europski potrošački centar Hrvatska)

 • besplatno pružaju informacije o uvjetima poslovanja u Hrvatskoj, prvenstveno za pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga, te također omogućuju registraciju poslovanja u Hrvatskoj (Jedinstvena kontaktna točka za usluge)

 • besplatno informiraju zainteresiranu javnost o planiranom donošenju nacionalnih tehničkih propisa na razini cijele EU te u Turskoj i Švicarskoj (TRIS - Informacijski sustav tehničkih propisa)

 • besplatno pružaju informacije o nacionalnim tehničkim propisima za proizvode koji su specifični za pojedinu državu članicu EU te načelu uzajamnog priznavanja za određenu vrstu proizvoda, a u svrhu stavljanja proizvoda na tržište (Kontaktna točka za proizvode)

 • kako bi se hrvatskim poduzetnicima olakšalo započinjanje poduzetničke djelatnosti u drugim državama članicama EU, hrvatskim nadležnim tijelima omogućavaju elektroničku administrativnu suradnju s nadležnim tijelima drugih država članica EU (Informacijski sustav unutarnjeg tržišta - IMI sustav)

 • pomažu građanima i tvrtkama u rješavanju njihovih sporova s tijelima javne vlasti drugih država članica EU kada krše njihova prava u okviru slobode kretanja roba, usluga, ljudi i kapitala (Centar SOLVIT Hrvatska).

[ Više... ]

Objavljen je novi šifrarnik kod poslova ovjeravanja koji se primjenjuje od 23.10.2014.

 

Šifrarnik se nalazi na www.dzm.hr  -  Zakonsko mjeriteljstvo  - Obrasci  - Ovjeravanje i obavijesti o stavljaju u prvu upotrebu, odnosno na slijedećem linku.

 


15. 10. 2014.  objavljen je PRAVILNIK O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA MJERITELJSKE POSLOVE KOJE OBAVLJA DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO ILI OVLAŠTENO TIJELO – NN 121/14

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, ovjeravanja mjerila, provjeru pakovina i ispitivanja osposobljenosti laboratorija (»Narodne novine«, br. 19/03., 23/03. i 70/03).

 Na 177. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2014. godine Vlada RH usvojila je Uredbu o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati sva ovlaštena tijela koja obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

Osim što će stupanjem na snagu spomenute Uredbe, osam dana nakon objave u Narodnim novinama, prestati važiti dosadašnji pravilnici iz područja ovlašćivanja doneseni na temelju Zakona o mjeriteljstvu, procedura ovlašćivanja pravnih osoba i ishođenje rješenja o odobrenju za obavljanje konkretnih poslova u mjeriteljstvu u znatnoj mjeri će se ubrzati i pojednostaviti.


Pristupanje DZM-a u članstvo WELMEC-a

U okviru 30. Odbora WELMEC-a koji je održan od 14. – 16.05.2014. u Sarajevu, Državni zavod  za mjeriteljstvo, kao nadležno nacionalno tijelo za zakonsko mjeriteljstvo u Republici Hrvatskoj, pristupio je u punopravno članstvo WELMEC-a (Europske suradnje u zakonskom mjeriteljstvu), kao 31. punopravni član.

Potpisnici Memoranduma o suglasnosti  bili su gospođa Anneke van Spronssen predsjedavajuća WELMEC-a, te zamjenik ravnatelja DZM-a mr.sc. Božidar Ljubić, dipl. ing.

Stupanjem u punopravno članstvo, Državnom zavodu za mjeriteljstvo, omogućeno je aktivno odlučivanje i glasovanje o svim strateškim dokumentima koji se izrađuju i donose iz područja zakonskog mjeriteljstva na razini Europske unije. 

Ujedno je i  predstavnicima Zavoda omogućena intenzivnija uključenost u rad WELMEC-ova Odbora i radnih skupina s ciljem daljnjeg usklađivanja nacionalne djelatnosti u zakonskom mjeriteljstvu s opće prihvaćenim europskim načelima, razvoj međusobnog povjerenja između nacionalnih tijela za zakonsko mjeriteljstvo te brža razmjena podataka između zainteresiranih strana. 

 

 

 

[ Više... ]

9 svibnja 2014., Obilježen Dan Europe...

Proslava Dana Europe obilježena je 09. svibnja 2014. ispred Kuće Europe  uz sudjelovanje predstavnika Državnog zavoda za mjeriteljstvo, kojom  je završeno ovogodišnje obilježavanje Europskog tjedna.

 

Događanje je svečano otvorio nastup zbora međunarodne škole Eurocampus izvedbom Ode radosti. Nakon otvaranja građani su imali priliku posjetiti EU sajam, na kojem su im se uz Ured za informiranje Europskog parlamenta i Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj predstavila i ministarstva, zavodi i uredi Republike Hrvatske kao i veleposlanstva drugih zemalja članica Europske unije. Uz raznovrsne edukativne i promotivne materije predstavnici Bugarske, Češke , Danske, Finske, Francuske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Italije, Poljske, Litve, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Švedske pripremili su i zanimljivu gastro ponudu.

 

[ Više... ]

09.04.2014. u 13:17

20. svibnja 2014. je Svjetski dan mjeriteljstva, kojim se obilježava obljetnica potpisivanja Konvencije o metru (Metre Convention) 1875. godine. Tim su sporazumom postavljeni temelji cjelovitog sustava mjerenja u cijelom svijetu.

 

Tema izabrana za 2014. godinu je sljedeća: Mjerenja i globalni energetski izazov.

 

Priopćenje za javnost i poruku direktora BIML-a  povodom Svjetskog dana mjeriteljstva možete pogledati na slijedećem linku.


15.-16. svibnja 2013. - 29. sastanak...

U Istanbulu (Turska), 15. i 16. svibnja 2013. godine održan je 29. sastanak  Odbora WELMEC-a (Organizacije za europsku suradnju u području zakonskog mjeriteljstva) na kojemu je Republiku Hrvatsku predstavljao ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo Ismar Avdagić, dipl. iur.

Domaćin sastanka je bilo Ministarstvo znanosti, industrije i tehnologije Republike Turske. Sastanku je prisustvovao 51 predstavnik iz 31 europske zemlje i različitih europskih i svjetskih mjeriteljskih institucija, kao i posebni gosti ispred EURAMET-a, Evropske Komisije i NOBOMET-a tj. udruženja ovlaštenih tijela za ocjenu usklađenosti mjernih instrumenata. Na sastanku se raspravljalo o radu  WELMEC-ovih radnih skupina u prethodnom jednogodišnjem razdoblju te o odlukama prethodnog sastanka, kao i o prijedlozima usmjerenim na međusobnu suradnju  WELMEC-a ,  OIML-a, EURAMET-a te Europske komisije.

Podneseni su izvještaji o radu svake WELMEC radne grupe zasebno, te se raspravljalo o aktivnostima o kojima nije moguće naći rješenje unutar samih radnih grupa. Odbor je imao debate po raznim temama iz područja zakonskog mjeriteljstva, kao i o statusu brojnih WELMEC Vodiča tj. normativnih dokumenata i vodiča za konzistentno korištenje evropskih direktiva.

Na sastanku su predstavljeni i posljednji rezultati glasovanja  o  WELMEC-ovim smjernicama koje su pripremljene od strane radnih grupa te su najavljene buduće aktivnosti WELMEC-a u narednom razdoblju.

Sastanak je vodila predsjedavajuća WELMEC-a gđa. Anneke van Spronssen. Na samom sastanku od strane članova Odbora WELMEC-a izglasano je povjerenje zamjeniku predsjedavajuće gosp. Valkeapaa Tuomou (Finska) za naredni mandat od tri godine.

Direktor Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine g. Zijad Džemić održao je prezentaciju grada Mostara kao domaćin idućeg WELMEC-ova sastanka u svibnju 2014. Godine.

 

 


Od 4. do 6. lipnja 2013. u Nižnjem Novgorodu, u Rusiji, održana su dva važna skupa organizacije Euroazijske suradnje nacionalnih mjeriteljskih institucija (COOMET) i to: 11. sastanak Zajedničkog odbora za etalone i 23. sastanak Odbora COOMET-a.

Sastancima su prisustvovali predstavnici 12 zemalja članica COOMET-a, kao i Stephen Patoray direktor BIML-a te Džingis Kuanbayev izvršni tajnik BIPM-a.

Na sastanak su pozvani kao promatrači i gosti iz triju zemalja – Makedonije, Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Nakon preliminarnog glasovanja Bosna i Hercegovina primljena je u COOMET kao pridruženi član. Republiku Hrvatsku predstavljao je ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Ismar Avdagić, dipl. iur. kako bi se razmotrila mogućnost pridruženog članstva Republike Hrvatske u navedenoj regionalnoj mjeriteljskoj organizaciji te definirali modaliteti međusobne suradnje s pojedinim državama članicama COOMET-a.

[ Više... ]

7.-5. svibnja 2013. - Proficiency...

 

Od 7. do 9. svibnja 2013. godine u prostorima Direkcije za mere i dragocene metale( DMDM) u Beogradu,  Srbija, održala se trodnevna radionica „Proficiency testing in chemistry”, uz tehničku pomoć EURAMET Focus Group, IPA projekta i PTB, Njemačka.

Radionicu je organizirao Institut za metrologiju Bosne i Hercegovine (IMBIH) i DMDM,  Srbija. Predavači su bili Hugo Ent iz VSL, Nizozemska, Katarina Hafner iz IMBIH, BiH i Jelena Bebić iz DMDM, Srbija.

Teme koje su se obrađivale na radionici bile su slijedeće:

 • priprema postupaka za organizaciju i učešće u PT shemama u sklopu sustava kvalitete laboratorija,
 • organizacija (plan, priprema, izvještaji) PT shema za učesnike i organizatore PT shema,
 • uporaba informacija na temelju izvještaja o sudjelovanju u međulaboratorijskim usporedbama (MLU) s ciljem poboljšanja sustava kvalitete laboratorija,
 • statistička obrada podataka MLU.

Radionicu je pohađalo 19 polaznika iz Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Turske, Poljske, Srbije i Hrvatske. Državni zavod za mjeriteljstvo predstavljale su Josipa Alerić, dipl. ing. i Iva Akrap, dipl. ing. Osim zanimljivih predavanja ostvareni su i kontakti s ostalim prisutnim kolegama iz regije, pri čemu su razmijenjena su iskustva iz područja plemenitih kovina.