Obavijesti

Državni zavod za mjeriteljstvo otvara slijedeća savjetovanja sa zainteresiranom javnošću :

 

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 22. prosinca 2018. godine dostave svoje prijedloge i komentare.

 U sklopu godišnjeg zasjedanja Međunarodne organizacije za zakonsko mjeriteljstvo (OIML) u razdoblju od 9. – 12. listopada 2018. godine u Hamburgu je održan 53. sastanak Međunarodnog odbora za zakonsko mjeriteljstvo (53rd CIML Meeting and Associated Events). Uz prezentaciju godišnjeg izvješća o radu ključne aktivnosti sastanka bile su posvećene izboru prvog potpredsjednika Međunarodnog odbora za zakonsko mjeriteljstvo (CIML) te imenovanju novog predsjednika Međunarodnog ureda za zakonsko mjeriteljstvo (BIML).

 

Državni zavod  za mjeriteljstvo, koji je nadležno nacionalno tijelo za zakonsko mjeriteljstvo u Republici Hrvatskoj i punopravni član OIML-a, na sastanku je zastupala ravnateljica gđa. Brankica Novosel.


28. listopada 2018. završetak ljetnog...

Sukladno Uredbi o ljetnom računanju vremena u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini („Narodne novine“, broj 9/18), ljetno računanje vremena u 2018. godini završava 28. listopada 2018. godine  u 03 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s


Državni zavod za mjeriteljstvo otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Uredbe o objavi Izmjena i dopuna Dodataka I. i II. Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina, od 20. travnja 2018.

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 18. listopada 2018. godine dostave svoje prijedloge i komentare.

 

Više o tome saznajte na slijedećoj stranici.


Državni zavod za mjeriteljstvo otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o sadržaju i obliku državnog žiga.

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 01. rujna 2018. godine dostave svoje prijedloge i komentare.

 

Više o tome saznajte na slijedećoj stranici.


Dana 24. srpnja 2018. godine u Ljubljani je održan sastanak između predstavnika Državnog zavoda za mjeriteljstvo na čelu s ravnateljicom Brankicom Novosel i direktora Ureda za mjeriteljstvo Republike Slovenije (Urad Republike Slovenije za meroslovje - MIRS) dr. Same Kopača sa suradnicima.

Ključne teme sastanka bile su posvećene razmjeni iskustava vezano za mjeriteljsku aplikaciju MIRS-a i predstavljanju njezinog načina rada i funkcionalnosti. Ujedno se raspravljalo i o provedbi određenih podzakonskih akata iz područja zakonskog mjeriteljstva koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

Na kraju sastanka obje strane su zaključile kako je održani sastanak otvorio mogućnosti za daljnje jačanje suradnje između nadležnih institucija za zakonsko mjeriteljstvo dviju država.20. travnja 2018. godine održan je 82. sastanak Stalnog odbora Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina (Hallmarking Convention) u Stockholmu, Švedska.

Na sastanku se raspravljalo o tehničkim zahtjevima koje propisuje Konvencija svojim Dodacima te se raspravljalo i o drugim značajnim pitanjima vezanim uz nadzor predmeta od plemenitih kovina na tržištu zemalja članica Konvencije.

Sastanku je prisustvovalo 48 predstavnika država ugovornica i država pristupnica.

Predsjedavajuća Stalnog odbora Konvencije gđa. Dalia Yarom iz Izraela zaželjela je dobrodošlicu Republici Hrvatskoj koja je postala 20-ta članica Konvencije. Nakon pristupanja Konvenciji 19. ožujka 2018.g. Republika Hrvatska je prvi put prisustvovala sastanku kao punopravna članica Konvencije.

Državni zavod za mjeriteljstvo, kao nadležno nacionalno tijelo za poslove nadzora predmeta od plemenitih kovina u Republici Hrvatskoj, na sastanku su zastupale ravnateljica gđa. Brankica Novosel i voditeljica Službe za plemenite kovine gđa. Josipa Alerić.Od 25. – 27. travnja 2018. godine u Sarajevu je održan 34. sastanak Stalnog odbora WELMEC-a.

Državni zavod  za mjeriteljstvo, kao nadležno nacionalno tijelo za zakonsko mjeriteljstvo u Republici Hrvatskoj i punopravni član WELMEC-a, na sastanku je zastupala ravnateljica gđa. Brankica Novosel.

Uz ravnateljicu, u svojstvu suvoditelja radne grupe 5 WELMEC-a – mjeriteljski nadzor, sastanku je prisustvovao i Martin Glogovšek, mjeriteljski inspektor pri Državnom zavodu za mjeriteljstvo.

[ Više... ]


Obavijest o smrti kolegice Dragice...

Nakon duge i teške bolesti zauvijek nas je napustila naša draga kolegica i prijateljica,

Dragica Dorčić Vučevac, dipl. oec.

 

Posljednji ispraćaj će se održati u ponedjeljak 30. travnja 2018. godine u 12:50 sati u krematoriju na Mirogoju, Zagreb.


11.04.2018. u 20:53
Uređeno: 16.04.2018. u 13:44
[ Više... ]

19.03.2018. u 11:27
Uređeno: 19.03.2018. u 11:28
Početak ljetnog računanja vremena -...

Sukladno Uredbi o ljetnom računanju vremena u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini („Narodne novine“, broj 9/18), ljetno računanje vremena u 2018. godini počinje 25. ožujka 2018. godine u 02 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed vrijeme u 02 h 00 min i 00 s računa kao 03 h 00 min i 00 s.
Državni zavod za mjeriteljstvo otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o postupku ispitivanja plinomjera statističkom metodom u svrhu produljenja ovjernog razdoblja

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 12. veljače 2018. godine dostave svoje prijedloge i komentare.

 

Više o tome saznajte na slijedećoj stranici.


Državni zavod za mjeriteljstvo otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o postupku ispitivanja vodomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 12. veljače 2018. godine dostave svoje prijedloge i komentare.

 

Više o tome saznajte na slijedećoj stranici.Državni zavod za mjeriteljstvo otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o postupku ispitivanja mjerila toplinske energije namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 30. prosinca 2017. godine dostave svoje prijedloge i komentare.

 

Više o tome saznajte na slijedećoj stranici.

12. Konferencija o mjeriteljstvu i akreditaciji održana je 19. svibnja 2017. godine u Opatiji. Konferencija je organizirana povodom obilježavanja Svjetskog dana mjeriteljstva (20. svibnja) i Svjetskog dana akreditacije (9. lipnja).

Organizator konferencije bilo je Hrvatsko mjeriteljsko društvo a suorganizatori Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatski zavod za norme i Hrvatski mjeriteljski institut, uz pokroviteljstvo Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Tema ovogodišnje konferencije bila je „Mjeriteljstvo i transport“ koja je i tema ovogodišnjeg Svjetskog dana mjeriteljstva.Državni zavod za mjeriteljstvo otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o načinu uzimanja uzoraka i plaćanja troškova za uzorke predmeta od plemenitih kovina prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 6. svibnja 2017. godine dostave svoje prijedloge i komentare.

 

Više o tome saznajte na slijedećoj stranici.


Obavijest o smrti kolege Antuna...

Nakon duge i teške bolesti zauvijek nas je napustio naš dragi kolega i prijatelj,

Antun Ljubičić, ing.

 

Posljednji ispraćaj će se održati u ponedjeljak 3. travnja 2017. godine u 13 sati na groblju Višnjevac, u Osijeku.


Ravnateljica Brankica Novosel...

Ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo Brankica Novosel gostovala je  u HRT-ovoj emisiji „Dobro jutro, Hrvatska“,  gdje je govorila je o ljetnom računanju vremena odnosno zašto i od kada koristimo ljetno računanje vremena. Cijeli prilog možete pogledati ovdje.

Također je dala izjavu za Dnevnik NoveTV koju možete pogledati ovdje.


Dana 17.03.2017. u Narodnim novinama broj 24/2017 objavljen je Pravilnik o načinu na koji se provodi ispitivanje tipa mjerila.

 

Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2017. godine donijela

Uredbu o ljetnom  računanju vremena u 2017. godini prema kojoj ljetno računanje vremena u 2017. godini počinje 26. ožujka 2017. godine u 02 h 00 min i 00 s, a završava 29. listopada 2017. godine u 03 h 00 min i 00 s.

Uredba o računanju vremena u 2017. godini objavljena je u „Narodnim novinama“ broj 15/2017.


Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 09. veljače 2017. godine imenovala je Brankicu Novosel ravnateljicom Državnog zavoda za mjeriteljstvo.


Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) stupio je na snagu 1. siječnja 2017. godine.

 

Na temelju navedenog Zakona Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17) koja stupa na snagu dana 1. veljače 2017. godine.

 

Zakonom o upravnim pristojbama propisano je da se upravne pristojbe (dalje u tekstu: pristojbe) plaćaju  za pismena i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim misijama, konzularnim uredima i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim upravnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, prema odredbama toga Zakona i u iznosu utvrđenom Tarifom upravnih pristojbi.

 

U Glavi drugoj Zakona o upravnim pristojbama kojom su utvrđena oslobođenja od plaćanja pristojbi, u članku 9., između ostalih predmetnih oslobođenja naplate upravnih pristojbi, stavkom 2. točkom 4. propisano je da se pristojbe ne plaćaju na sva pismena i radnje pred tijelima koja u okviru svog djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju za koje je plaćanje naknade propisano posebnim propisom.


Državni zavod za mjeriteljstvo, Sektor za mjeriteljstvo i plemenite kovine, Služba za plemenite kovine, Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja, Ibrišimovićeva 11, Zagreb, od 16. prosinca 2016. godine akreditiran je prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija, za kemijsko ispitivanje plemenitih kovina.

 

Tijekom listopada 2016. Hrvatska akreditacijska agencija provela je ocjenjivanje dokumentacije i ocjenjivanje laboratorija Odjela za plemenite kovine i kemijska mjerenja Državnog zavoda za mjeriteljstvo prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija.

 

Područje akreditacije Odjela za plemenite kovine i kemijska mjerenja Državnog zavoda za mjeriteljstvo  

 

Kemijsko ispitivanje plemenitih kovina

 

  1. Utvrđivanje srebra volumetrijskom ( potenciometrijskom) metodom uporabom natrijevog klorida prema normi ISO 13756:2015, modifikacija u točci 7.1.1. i 7.2.1.

  2. Utvrđivanje zlata- Metoda kupelacije (analiza vatrom) prema normi HRN EN ISO 11426:2008.

     

Provedenim postupkom akreditacije i Potvrdom o akreditaciji dokazana je stručna i tehnička osposobljenost Odjela za plemenite kovine i kemijska mjerenja Državnog zavoda za mjeriteljstvo za obavljanje navedenih kemijskih ispitivanja plemenitih kovina u skladu sa svim zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija.

 

Potvrda o akreditaciji


01.03.2018. u 14:22
Uređeno: 02.03.2018. u 13:19