Mjeriteljska inspekcija

Samostalna služba za mjeriteljsku inspekciju obavlja sljedeće poslove:

 

  • nadzor nad primjenom i provedbom zakona i drugih propisa u području zakonskog mjeriteljstva
  • nadzor nad primjenom i provedbom zakona i drugih propisa u području predmeta od plemenitih kovina
  • izrađuje planove rada, daje informacije iz svoga djelokruga rada te sudjeluje u izradi prijedloga zakona i podzakonskih akata koji se odnose na inspekcijski nadzor
  • pruža stručnu pomoć gospodarskim subjektima nakon provedenog inspekcijskog nadzora

 

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački mjeriteljskog inspektora

 

Pravilnik o načinu označivanja i pečaćenja mjerila i pretpakovina (NN 107/15)

 


Iskaznica mjeriteljskog inspektora

         

 

        


Značka mjeriteljskog inspektora