Popis pravilnika o homologaciji vozila M, N, O kategorije

stanje na dan 01.03.2013.

 

Hrvatski nacionalni propis

Istovrijedni propisi

Objava u Narodnim

novinama

EU Direktiva / Uredba 

Osnovna / Dopunjena

UN/ECE

Pravilnik

Pravilnik o homologaciji tipa motornih vozila (izdanje 00)

70/156

 2001/116

--

115/04

Pravilnik o homologaciji tipa motornih vozila (izdanje 01)

70/156

 2007/37

--

16/09

Pravilnik o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00)

2007/46

1060/2008

--

9/10

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00)

385/2009

371/2010

2010/19

--

56/11

74/11

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00)

183/2011

678/2011

 

66/12

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00)

595/2009

582/2011

 

30/13

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila s obzirom na dopuštenu razinu buke i ispušnih sustava TPV 101.00

70/157, 73/350, 81/344,

1999/101

51.00

131/04

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila s obzirom na dopuštenu razinu buke i ispušnih sustava TPV 101.01

70/157

2007/34

51.02

59.00

77/09

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na mjere za smanjenje onečišćenja emisijama iz motora TPV 102.00

70/220

2003/76

83.05

17/08

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na mjere za smanjenje onečišćenja emisijama iz motora TPV 102.01

715/2007

692/2008

566/2011

83.06

6/11

74/12

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije s obzirom na spremnike  tekućega goriva i zaštitu od stražnjega podlijetanja motornih vozila i njihovih prikolica TPV 103.00

70/221, 79/490, 81/333,

97/19, 2000/8

34.01

58.00

67.00

110.00

184/04

34/08

Pravilnik o postupku homologacije s obzirom na spremnike  tekućega goriva i zaštitu od stražnjega podlijetanja motornih vozila i njihovih prikolica TPV 103.01

70/221

2006/20

34.02

58.00

67.01

110.00

42/08

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za vozila s obzirom na prostor za registarsku pločicu TPV 104.00

70/222

--

131/04

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za motorna vozila s obzirom na uređaje za upravljanje TPV 105.00

70/311

1999/7

79.01

131/04

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za motorna vozila kategorije M i N s obzirom na njihova vrata TPV 106.00

70/387

2001/31

 

11.02

131/04

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za zvučno-upozorne uređaje za motorna vozila TPV 107.00

70/388

87/354

28.00

131/04

7/07

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije retrovizora i njihove ugradbe na motorna vozila TPV 108.00

71/127, 79/795, 85/205,

86/562, 88/321

46.00

170/04

34/08

Pravilnik o postupku homologacije retrovizora i njihove ugradbe na motorna vozila TPV 108.01

71/127

2003/97

46.01

42/08

Pravilnik o postupku homologacije uređaja za neizravno gledanje i vozila opremljenih takvim uređajima TPV 108.02

2003/97

2005/27

46.02

79/09

25/12

Pravilnik o postupku homologacije motornih i priključnih vozila s obzirom na kočenje TPV 109.00

71/320, 74/132, 75/524, 79/489, 85/647, 88/194, 91/422, 98/12,

2002/78

13.10

 13H

 90.01

19/07

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije vozila s obzirom na sprečavanje elektromagnetskih smetnja (elektromagnetsku kompatibilnost) TPV 110.00

72/245, 89/491,

95/54

10.00

176/04

Pravilnik o postupku homologacije vozila s obzirom na sprečavanje elektromagnetskih smetnja (elektromagnetsku kompatibilnost) TPV 110.01

 

72/245

2006/28

10.02

75/08

100/08

Pravilnik o postupku homologacije vozila s obzirom na sprečavanje elektromagnetskih smetnja (elektromagnetsku kompatibilnost) TPV 110.02

 

72/245, 89/491, 95/54, 2004/104, 2005/49, 2005/83, 2006/28, 2009/19,2009/19

10.02

33/11

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije s obzirom na mjere protiv štetne emisije dieselovih motora za pogon vozila TPV 111.00

72/306, 89/491,

97/20

24.00

184/04

34/08

Pravilnik o postupku homologacije s obzirom na mjere protiv štetne emisije dieselovih motora za pogon vozila TPV 111.01

72/306

2005/21

24.03

42/08

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila s obzirom na njihovu unutrašnju opremljenost TPV 112.00

74/60, 78/632,

2000/4

21.01

161/04

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije vozila s obzirom na uređaje za sprečavanje neovlaštene uporabe TPV 113.00

74/61

95/56

18.03

116.00

176/04

17/07

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa vozila s obzirom na ponašanje upravljačkog mehanizma pri sudaru TPV 114.00

74/297

91/662

12.03

131/04

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa  vozila s obzirom na čvrstoću sjedala, njihova sidrišta i naslone za glavu TPV 115.00

74/408

96/37

17.00

80.00

131/04

Pravilnik o postupku homologacije tipa  vozila s obzirom na čvrstoću sjedala, njihova sidrišta i naslone za glavu TPV 115.01

74/408

2005/39

17.07

 80.01

66/08

74/08

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa motornih vozila s obzirom na vanjske izbočine TPV 116.00

74/483, 79/488,

87/354

26.00

149/04

34/08

Pravilnik o postupku homologacije tipa motornih vozila s obzirom na vanjske izbočine TPV 116.01

74/483

2007/15

26.03

42/08

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za motorna vozila kategorije M i N s obzirom na prijenos za vožnju unatrag i uređaj za pokazivanje brzine  TPV 117.00

75/443

97/39

39.00

132/04

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije vozila s obzirom na proizvođačevu pločicu i oznake TPV 118.00

76/114, 78/507,

87/354

--

131/04

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila s obzirom na sidrišta sigurnosnih pojasova TPV 119.00

76/115, 82/318, 90/629

96/38

14.00

170/04

7/07

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na sidrišta sigurnosnih pojasova TPV 119.01

76/115

2005/41

14.06

71/08

100/08

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih i priključnih vozila s obzirom na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 120.00

76/756, 82/244, 85/8, 89/278, 91/663, 97/28

48.00

132/04

 

Pravilnik o postupku homologacije motornih i priključnih vozila s obzirom na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 120.01

76/756

2007/35

48.03

77/08

12/09

Pravilnik o postupku homologacije motornih i priključnih vozila s obzirom na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 120.02

2008/89

48.03

17/12

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa katadioptera za motorna vozila i njihove prikolice TPV 121.00

76/757

97/29

3.02

132/04

7/07

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa gabaritnih, prednjih i stražnjih pozicijskih svjetala i kočnih svjetala za motorna vozila i njihove prikolice TPV 122.00

76/758, 89/516

97/30

7.02

 87.00

91.00

142/04

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa pokazivača smjera za motorna vozila i njihove prikolice TPV 123.00

76/759

1999/15

6.01

 

142/04

7/07

 

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa svjetala stražnje registarske ploče za motorna vozila i njihove prikolice TPV 124.00

76/760

97/31

4.00

132/04

Pravilnik o postupku homologacije glavnih svjetala za dugi i/ili kratki svjetlosni snop za motorna vozila i izvore svjetlosti (žarulje sa žarnom niti i druge) za uporabu u homologiranim svjetlima motornih vozila i njihovih prikolica TPV 125.00

76/761, 89/517,

1999/17

1.02, 5.02, 8.05, 20.03, 31.02, 37.03, 98.00, 99.00

142/05

Pravilnik tehničkim zahtjevima i postupku homologacije prednjih svjetala za maglu za motorna vozila i njihove prikolice TPV 126.00

76/762

1999/18

19.02

142/04

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila kategorije M i N s obzirom na naprave za vuču TPV 127.00

77/389

96/64

--

132/04

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa stražnjih svjetala za maglu za motorna vozila i njihove prikolice  TPV 128.00

77/538, 89/518,

1999/14

38.00

132/04

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije svjetala za vožnju unatrag za motorna vozila i njihove prikolice TPV 129.00

77/539

97/32

23.00

169/04

7/07

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije parkirnih svjetala za motorna vozila TPV 130.00

77/540

99/16

77.00

170/04

Pravilnik o postupku homologacije sigurnosnih pojasa i sustava za držanje putnika i njihove ugradbe u motorna vozila TPV 131.00

77/541, 82/319,

2000/3

16.04

 44.04

87/05, 7/07, 71/08,   100/08, 104/08

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila kategorije M1 s obzirom na vozačevo vidno polje TPV 132.00

77/649, 81/643, 88/366,

90/630

125.00

149/04

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na označavanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora TPV 133.00

78/316

94/53

121.00

78/05

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila kategorije M1 s obzirom na sustave za odmrzavanje i odmagljivanje ostakljenih površina TPV 134.00

78/317

--

149/04

7/07

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila kategorije M1 s obzirom na sustave za brisanje i pranje vjetrobranskog stakla TPV 135.00

78/318

94/68

--

169/04

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za sustave za grijanje u motornim vozilima i njihovim prikolicama TPV 136.00

94/20

122.00

169/04

7/07

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za sustave za grijanje u motornim vozilima i njihovim prikolicama TPV 136.01

2001/56, 2004/78,

2006/119

122.00

115/08

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila kategorije M1 s obzirom na blatobrane TPV 137.00

78/549

94/78

--

132/04

7/07

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije naslona za glavu na sjedalima motornih  vozila TPV 138.00

78/932

17.07

 25.04

170/04

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila s obzirom na emisiju ugljikovog dioksida i potrošnju goriva TPV 139.00

80/1268, 89/491,

 93/116, 1999/100

101.00

184/04

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na emisiju ugljikovog dioksida i potrošnju goriva TPV 139.01

80/1268

2004/3

101.00

100/08

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije s obzirom na određivanje snage motora motornih vozila TPV 140.00

80/1269, 88/195, 89/491, 1999/99

85.00

184/04

Pravilnik o postupku homologacije motora s kompresijskim paljenjem i motora na plin namijenjenih za uporabu u vozilima te vozila opremljenih s takvim motorima, s obzirom na smanjenje emisije plinovitih i krutih štetnih sastojaka iz motora TPV 141.00

88/77

2001/27

49.02

19/07

12/09

Pravilnik o postupku homologacije motora s kompresijskim paljenjem i motora na plin namijenjenih za uporabu u vozilima, te vozila opremljenih takvim motorima s obzirom na smanjenje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćujućih čestica iz motora TPV 141.01

2005/55

2005/78

2006/51

2008/74

49.04

18/10

58/11

74/11

Pravilnik o postupku homologacije motora s kompresijskim paljenjem i motora na plin namijenjenih za uporabu u vozilima, te vozila opremljenih takvim motorima s obzirom na smanjenje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćujućih čestica iz motora TPV 141.02

595/2009

582/2011

 

31/13

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije vozila s obzirom na bočnu zaštitu TPV 142.00

89/297

73.00

132/04

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila i njihovih prikolica s obzirom na sustave za zaštitu od prskanja ispod kotača TPV 143.00

91/226

--

161/04

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila i njihovih prikolica s obzirom na sustave za zaštitu od prskanja ispod kotača TPV 143.01

2010/19

--

78/11

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila s obzirom na njihove mase i dimenzije TPV 144.00

92/21

95/48

--

161/04

Pravilnik o postupku homologacije sigurnosnih stakala i materijala za stakla motornih vozila i njihovih prikolica i vozila s obzirom na ugradbu tih stakala TPV 145.00

92/22

2001/92

43.00

143/05

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije guma za motorna i priključna vozila i njihovu ugradbu TPV 146.00

92/23

2001/43

2005/11

30.02

 54.00

64.01

117.01

132/04, 90/08,

100/08

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa uređaja za ograničenje brzine ili sličnih ugrađenih sustava za ograničenje brzine određenih kategorija motornih vozila TPV 147.00

92/24

89.00

149/04

Pravilnik o postupku homologacije tipa uređaja za ograničenje brzine ili sličnih ugrađenih sustava za ograničenje brzine određenih kategorija motornih vozila TPV 147.01

92/24

2004/11

89.00

68/08

Pravilnik o postupku homologacije određenih kategorija vozila s obzirom na mase i dimenzije TPV 148.00

97/27

2003/19

--

39/05, 34/08,

12/09

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa motornih vozila kategorije N s obzirom na  vanjske izbočine ispred stražnje stijenke kabine TPV 149.00

92/114

--

132/04

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije mehaničkih spojnica za povezivanje motornih i priključnih vozila i njihove ugradbe na ta vozila TPV 150.00

94/20

55.01

102.00

169/04

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije materijala namjenjenih za uporabu u unutrašnjosti motornih vozila određenih kategorija s obzirom na njihovu gorivost  TPV 151.00 

95/28

118.00

161/04

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i homologaciji motornih vozila za prijevoz putnika koja osim vozačkog sjedala imaju više od osam sjedala TPV 152.00

2001/85

66.00

107.02

15/06

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu putnika u slučaju čelnog sudara TPV 153.00

96/79

1999/98

94.01

117/05

Pravilnik o postupku homologacije vozila s obzirom na zaštitu putnika u slučaju bočnog sudara TPV 154.00

96/27

95.02

152/05,

7/07

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih i priključnih vozila  namijenjenih za prijevoz opasnih tvari TPV 156.00

98/91

105.04

132/04

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom zaštitu od prednjeg podlijetanja TPV 157.00

2000/40

93.00

114/05

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i drugih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu prethodno i za vrijeme sudara s motornim vozilom TPV 158.00

2003/102

2004/90

--

16/09

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i drugih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu prethodno i za vrijeme sudara s motornim vozilom TPV 158.01

78/2009

631/2009

459/2011

--

1/11

33/12

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na mogućnost njihove ponovne uporabljivosti, recikliranja i oporabe TPV 159.00

2005/64

2009/1

--

16/09

24/11

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na prednje zaštitne sustave TPV 160.00 – UKINUT SA TPV 158.01

2005/66

--

16/09

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na emisiju iz njihovih klima sustava TPV 161.00

2006/40

706/2007

--

116/09

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s pogonom na vodik TPV 162.00

79/2009

--

115/10

119/11